Corona-crisis biedt unieke kans om steden duurzaam anders in te richten

28 april 2020

De coronacrisis heeft nu al impact op steden. Zo stelde ook de wethouder van mobiliteit in Milaan. Om te zorgen dat steden beter bestand zijn tegen de pandemie en de economie weer op gang kan komen, zijn maatregelen nodig. Zoals bijvoorbeeld de aanleg van fietspaden in de stad voor autonoom vervoer.

Paden langs wegen en straten

Er moet direct een groot netwerk van fietspaden in Milaan worden aangelegd. Het gaat niet alleen om het veranderen van rijbanen in fietspaden voor de stadswegen. Ook in de straten moet tussen de stoep en de parkeerhavens een speciale fietsstrook komen. Zo moet al snel een heel netwerk klaar zijn dat door de gehele stad loopt.

Gemakkelijker afstand houden

Fietspaden maken het gemakkelijker om de anderhalvemetermaatschappij in stand te houden. Afstand houden in het openbaar vervoer zal bijvoorbeeld de komende maanden nog lastig blijven. Milaan wil daarom ruimte geven aan fietsers als onderdeel van het nieuwe normaal. Ook de wethouder van stadsontwikkeling kijkt er zo tegenaan.

Een voortrekkersrol nemen

De regio Lombardije was één van de eerste en hardst getroffen regio’s in Europa. Er vielen meer dan 12.500 coronadoden. Mede daarom wil het juist nu een voortrekkersrol nemen in het ontwikkelen van de stedelijke samenleving na corona, bijvoorbeeld met fietspaden. Waar het nodig is om meer afstand te houden, is het ook nodig om daar meer ruimte voor te bieden.

Snel navolging

Milaan mag de fietspaden dan al gaan aanleggen, in veel andere Europese steden liggen ook al plannen klaar. In Berlijn worden sommige wijken al aangepakt, door simpelweg wegen te verven. In Brussel is de binnenstad tot woonerf verklaard om zo voetgangers voorrang te verlenen en de auto’s in snelheid te laten minderen. Franse steden als Montpellier en Parijs hebben ook al eigen ideeën voor de aanleg van de paden.

Milaan is ambitieus

Milaan is het meest ambitieus. In deze stad is het plan niet alleen voor tijdelijk gebruik, maar moeten de fietspaden ook na de crisis blijven bestaan. Er is en ambitieus plan om de straat terug te geven aan de mens. Hoop is dat na Milaan ook andere steden gaan volgen in het land.

Corona bestrijden met fietspaden

Andere positieve effecten

De aanleg van fietspaden bevordert niet alleen het afstand houden van elkaar. Er zijn ook andere voordelen. Denk aan het terugdringen van luchtvervuiling. Milaan is nu één van de meest vervuilde steden van Europa. Ook de druk op de metro neemt af wanneer mensen snellere opties hebben. In Milaan wonen 1,4 miljoen op een doorsnee van 20 kilometer.

Meer nodig dan fietspaden

De aanleg alleen zal niet voldoende zijn. Ook de cultuur moet veranderen in een stad. Het is wel belangrijk dat mensen ook echt de fiets gaan nemen. Het is weliswaar een goede oplossing voor meerdere problemen, maar lang niet iedereen heeft dit goed voor ogen. Terwijl het openbaar vervoer ook al voor de pandemie niet meer voldeed in de stad.

Grote blijvende veranderingen

Op het gebied van vervoer zullen er grote veranderingen plaatsvinden, zo stellen de Italianen nu al. Autonome mobiliteit moet gestimuleerd worden. De fietspaden zijn onderdeel van een plan waar bijvoorbeeld ook elektrische steps deel van uitmaken. Zowel voor woon-werkverkeer als voor vrijetijdsbesteding. Ook na de pandemie is dit een belangrijke zaak.

Ruimte voor de auto

Wel is er een risico dat de auto weer vaker gepakt gaat worden. Zo zijn er plannen om parkeergeld tijdelijk af te schaffen. Ook krijgen auto’s weer meer ruimte in autoluwe zones. Hoewel het tijdelijke maatregelen zijn, is lang niet iedereen daar blij mee. Corona wordt nog altijd gezien als en tijdelijke noodtoestand, maar klimaatverandering is blijvend.

Bron: NRC.next