CDA fractie in de Tweede Kamer roept eigen minister De Jonge op: beperk bouw grote distributiecentra

18 september 2022

De CDA fractie in de Tweede Kamer roept minister De Jonge op tot een tijdelijke bouwstop voor grote distributiecentra. CDA Kamerlid Jacco Geurts is van mening dat er een eind moet komen aan de ‘verdozing’ van Nederland en vraagt de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening daarom om maatregelen te nemen om de komst van nog meer van dit soort grote kolossen te voorkomen.

Goede keuzes maken voor de beschikbare ruimte

Geurts maakt zich grote zorgen dat de beschikbare ruimte in Nederland onevenredig in beslag wordt genomen door grote distributiecentra. Een tijdelijke bouwstop moet ervoor zorgen dat er goed wordt gekeken naar de bestemming van beschikbare locaties. Die moeten ook gebruikt kunnen worden voor woningbouw, landbouw, natuur en andere vormen van bedrijfsleven, zo vindt het CDA. Half september 2022 werd een debat gevoerd in de Tweede Kamer over het ruimtelijke ordening beleid van minister De Jonge. Het CDA vindt dat hun minister te lang treuzelt met het nemen van maatregelen.

CDA fractie in de Tweede Kamer roept eigen minister De Jonge op beperk bouw grote distributiecentra

3 miljoen vierkante meter

Als er niets verandert worden er tot eind 2023 nog minimaal 64 nieuwe grote distributiecentra gebouw, samen goed voor meer dan 3 miljoen vierkante meter. In de periode 2010 – 2020 kwam er al 15 miljoen vierkante meter aan distributiecentra bij. Eerder besloot minister De Jonge al om de bouw van grote datacenters te beperken, eenzelfde besluit moet nu worden genomen voor distributiecentra, zo vindt het CDA. Nu staan de grote distributiecentra vooral in Limburg en Noord-Brabant. Als er op provinciaal niveau maatregelen worden genomen zal het probleem zich naar andere delen van Nederland verplaatsen, zo vreest Jacco Geurts. Het is volgens hem belangrijk dat het Rijk de regie over dit soort bouwplannen weer terugkrijgt. Alleen maar praten met de provincies levert volgens hem onvoldoende resultaat op.

Geen grote bijdrage aan werkgelegenheid

Ook Wouter Veldhuis, lid van het College van Rijksadviseurs, pleit voor een tijdelijke bouwstop voor grote distributiecentra. Het argument dat ze werkgelegenheid opleveren is volgens hem niet relevant omdat het vooral gaat om laagopgeleide arbeidsmigranten. WDP, logistiek belegger en eigenaar van meerdere grote distributiecentra, bestrijdt deze laatste bewering. Volgens WDP is werken in een distributiecentrum meer dan ‘dozen schuiven’ en levert het ook zeker banen op voor mensen met een hogere opleiding.

Bron: Het Financieele Dagblad