Brandveiligheid zonnedaken zorgt voor stijgende verzekeringspremies

16 december 2019

Vanwege de overgang naar duurzame energie hebben talloze bedrijven de laatste jaren zonnepanelen op hun dak laten leggen. Grote bedragen zijn hiervoor geïnvesteerd. Een bedrijf met een dakoppervlakte van een hectare moet al gauw zo’n half miljoen euro neertellen. Daarbij komen nog de kosten van de verzekering. Omdat zonnepanelen een toenemend aantal branden veroorzaken, verhogen steeds meer verzekeraars hun premie. Tot vorig jaar was deze ongeveer €1.250. Inmiddels hebben sommige verzekeraars hun premies zelfs al verdubbeld. Ook wordt het voor bedrijven met zonnedaken steeds lastiger een opstalverzekering af te sluiten.

Meer vakkennis en controle noodzakelijk

De zonnepanelenbranche maakt zich grote zorgen om deze ontwikkeling. Door de hoge premies is het voor bedrijven amper rendabel om een zonnedak te laten plaatsen. Branchevereniging Holland Solar vindt de reactie van de verzekeraars buiten proporties en ineffectief. De verzekeringsmaatschappijen houden echter rekening met een toenemend aantal branden door verkeerd aangelegde zonnepanelen. Zowel de branchevereniging als de verzekeraars benadrukken de noodzaak van een betere regelgeving. Installateurs moeten worden verplicht een opleiding te volgen en installatiebedrijven moeten worden gecertificeerd. Daarnaast is het nodig om goede inspecties op zonnedaken uit te voeren.

Brandveiligheid zonnedaken zorgt voor stijgende verzekeringspremies

Verzekeraars worden kritisch

Steeds meer maatschappijen willen, vanwege de brandveiligheid, zonnedaken niet meer verzekeren. In andere gevallen stelt de verzekeraar voorwaarden voor ze overgaan tot het afsluiten van een opstalverzekering. Zo moeten bedrijven bijvoorbeeld hun dak eerst beter isoleren om brandgevaar te verkleinen. Ondernemers komen hoe dan ook voor hogere kosten te staan als zij een zonnedak willen laten aanleggen. De overheid kan weinig doen aan de hoge premies. Verzekeraars mogen als commercieel bedrijf zelf beslissen welke zaken zij verzekeren en tegen welke prijs zij dat doen. Het kabinet ziet de afname van zonnedaken met lede ogen aan. Omdat zonne-energie past binnen de klimaatdoelen, is er de laatste jaren miljarden euro’s aan subsidie verleend.

Gevolg voor zonnepanelen op woningen?

Vanwege de hoge schades en dalende beleggingsinkomsten van de afgelopen jaren, worden verzekeringsmaatschappijen voorzichtiger. Daarom worden er vaker polissen opgezegd en worden polissen met meer risico nader bekeken. Of de premieverhoging ook voor particulieren zal worden doorgevoerd, is nog niet duidelijk. Woningbezitters die maar een paar zonnepanelen hebben, hoeven deze niet te verzekeren. Of ze kunnen de panelen voor een paar euro meenemen in de uitbreiding van een bestaande verzekering. Mogelijk worden particuliere zonnepanelen in de toekomst verzekerd in een aparte polis of worden ze uitgesloten van de verzekering.

Bron: Het Financieele Dagblad