Een beetje meer Bregman in je baan, waarom niet?

16 april 2024

In zijn nieuwe boek “Morele ambitie” betoogt Rutger Bregman dat we onze tijd en talenten niet moeten verspillen. We moeten meer idealisme én meer ambitie tonen om de wereld te verbeteren.

Idealisten en ambitieuzen

Bregman onderscheidt twee types mensen:

  • Idealisten zonder ambitie: Deze mensen streven ernaar om zo min mogelijk impact te hebben op de wereld.
  • Idealisten met ambitie: Deze mensen zetten zich in om de wereld te veranderen, bijvoorbeeld door het oprichten van sociale ondernemingen of maatschappelijke bewegingen.

Bregman richt zijn kritiek op de geprivilegieerden, de mensen die meer zouden kunnen doen om de wereld te verbeteren, maar dat nalaten.

Kritiek op Bregman

Bregmans boek heeft de afgelopen weken veel kritiek gekregen. Veel van die kritiek richt zich op bijzaken, zoals zijn taalgebruik en de voorbeelden in het boek.

De innerlijke spindoctor

Volgens psycholoog Roos Vonk hebben we allemaal een “innerlijke spindoctor” die verhalen construeert om ons zelfbeeld te beschermen. Bregmans oproep tot meer ambitie kan deze innerlijke spindoctor overuren bezorgen. We krijgen dan de neiging om onszelf te verdedigen en te zeggen: “Ik ben oké, maar die Bregman deugt niet.”

Nutteloos werk

Bregman stelt vast dat veel mensen hun leven slijten in een baan die ze zelf zinloos vinden. Onderzoek wijst uit dat meer dan 20% van de mensen in een marketingfunctie hun eigen werk nutteloos vindt. Ook betoogt Bregman dat veel mensen die zichzelf “politiek geëngageerd” vinden, politiek vooral als kijksport beoefenen.

Wat kun je doen?

Voel je je aangesproken door Bregmans betoog? Probeer dan eens het volgende:

  • Doe een morele-ambitie-experiment: Praat met mensen die werken aan het oplossen van problemen die jou aanspreken. Loop een dagje mee met zo’n persoon of organisatie.
  • Investeer meer tijd en geld in dingen waar de wereld beter van wordt: Dit kan betekenen dat je vrijwilligerswerk gaat doen, een donatie doet aan een goed doel, of van baan verandert om iets te doen met meer impact.

Een beetje meer Bregman in je baan, wat zou daar op tegen zijn?

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.

Bron: nrc.nl