Veel bedrijven hebben onvoldoende aandacht voor logistiek bij hun verduurzamingsbeleid

25 juli 2022

Bedrijven die een strategie ontwikkelen met betrekking tot verduurzaming hebben daarbij te weinig aandacht voor logistiek, zo luidt de kritiek van deskundigen. Veel bedrijven claimen dat ze de logistiek hebben uitbesteed en er dus geen invloed op kunnen uitoefenen. Vooral specifieke sectoren kunnen hierbij veel winnen. Hetzij omdat ze zelf fossiele brandstof gebruiken, hetzij omdat ze direct betrokken zijn bij logistiek. Een onderzoek in 2016 richtte zich op zes specifieke sectoren, te weten de luchtvaart, cement, plastics en staal en het transport over de weg en over zee. Wanneer deze sectoren in 2020 opnieuw worden bekeken zijn er nog geen grote stappen gemaakt.

Logistiek in duurzaamheidsrapportages

Milieudefensie presenteerde in 2022 het rapport ‘Evaluating corporate target setting in the Netherlands’. Hieruit blijkt dat slechts twee grote multinationals, te weten Ahold Delhaize en Unilever, het over logistiek hebben in hun rapportages. Maar veel levert dat niet op omdat er geen concrete maatregelen worden genoemd om op dit punt te verduurzamen. Een belangrijke factor voor veel bedrijven is dat transport zo goedkoop mogelijk moet worden gerealiseerd. Vooral online bedrijven hebben veel over voor ‘vandaag besteld, morgen in huis’, het liefst zonder verzendkosten in rekening te hoeven brengen.

Veel bedrijven hebben onvoldoende aandacht voor logistiek bij hun verduurzamingsbeleid

Bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen

Willen er stappen gemaakt worden in verduurzaming van de logistiek dan moeten bedrijven duidelijk krijgen hoe de meest vervuilende transporten milieuvriendelijker kunnen. Dit vraagt om een omslag. Biobrandstoffen gebruiken kan een gedeeltelijke oplossing bieden maar zal niet zaligmakend zijn. Zolang logistiek het ondergeschoven kindje blijft en te weinig prioriteit krijgt zal de situatie niet veranderen.

Bron: Het Financieele Dagblad