Architecten: Er moet meer ecologisch worden gebouwd

9 februari 2021

Omdat het gebruik van beton bij de bouw van huizen en kantoren zorgt voor veel CO2 uitstoot, pleiten architecten ervoor om veel meer ecologisch te gaan bouwen. Er wordt al volop geëxperimenteerd met hout, dit zal in de toekomst alleen nog maar meer worden, is de verwachting. In het manifest ‘Architecten over klimaat en ongelijkheid’ pleiten 22 architecten voor de bouw van een miljoen huizen binnen de huidige stadsgrenzen in Nederland.

Benut de buitenruimte langs de stadsgrenzen

Deskundigen hebben hun twijfels over bouwen binnen de nu bestaande stadsgrenzen en dan ook nog te streven naar ecologisch bouwen. Zij zien er meer in om de ruimte te benutten die aan de grenzen van de stad ligt. Dit vraagt natuurlijk extra inspanning, onder andere vanwege het moeten aanleggen van infrastructuur. Het biedt echter wel kansen om direct verduurzamingsmaatregelen te nemen, zoals het aanleggen van een warmtenet. Grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam zijn al voor ruim de helft bebouwd. Heel veel mogelijkheden zijn er niet meer. Daarnaast is de verduurzaming een grote opdracht. De landelijke overheid zou hierin bij moeten springen, maar dit lijkt vooralsnog niet aan de orde.

Architecten er moet meer ecologisch worden gebouwd

Ecologische bouw in de buitengebieden

Omdat er simpelweg geen ruimte meer is in de binnensteden, is het niet meer dan logisch om de buitengebieden te benutten. Met name de weilanden die nu vaak ongebruikt liggen rondom gemeenten, lenen zich bij uitstek voor ecologische bouw. Deskundigen zijn van mening dat de koeien die in een weiland staan, meer CO2 uitstoot veroorzaken dan wanneer er duurzaam zou worden gebouwd. Door niet alleen te kiezen voor houtbouw maar dit ook circulair toe te passen en daarnaast e zorgen voor de aanplant van bossen, is er veel meer winst te behalen. Het bos zorgt voor hout, dat voor het onderhoud aan de woningen kan worden gebruikt. Daarnaast nemen de bomen CO2 op waardoor de hoeveelheid in de lucht daalt. Ecologische bouw levert alleen maar winst op. Voor de samenleving, voor de boeren, voor het klimaat en voor de bouwsector.

Bron: NRC Next