Amsterdams Gerechtshof stelt lagere huurkorting vast voor hotel

21 september 2021

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft uitspraak gedaan in hoger beroep inzake de huurkorting als gevolg van de corona maatregelen die een hotel van een lagere rechter kreeg toegewezen. Het Amsterdamse hotel Swissôtel stapte in 2020 naar de rechter om een huurkorting af te dwingen vanwege de coronamaatregelen. De rechter wees deze ook toe. Maar de verhuurder, Dam Square, was het niet eens met de hoogte van de huurkorting en ging in hoger beroep. Het Hof stelde de eiser in het gelijk en stelt nu een lagere korting op de huur vast. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor andere huurders die via de rechter een lagere huur eisten en in het gelijk werden gesteld.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Bedrijven die vanwege de coronamaatregelen in de problemen komen konden bij het Rijk een zogenaamde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Bij haar oordeel had de rechtbank deze TVL opgeteld bij de inkomsten van het Swissôtel. Het Gerechtshof is echter van mening dat deze tegemoetkoming is bedoeld voor vaste lasten zoals huur, gas en stroom en dat deze daar dus ook voor moet worden aangewend. De TVL moet derhalve deels van de huur worden afgetrokken. De huurkorting waar het hotel recht op heeft is vervolgens afhankelijk van de berekende omzetdaling.

Amsterdams Gerechtshof stelt lagere huurkorting vast voor hotel

Forse daling van de huurkorting

Als gevolg van het arrest van het Gerechtshof daalt de huurkorting voor het Swissôtel met bijna 75%. Kende de rechter nog een bedrag van ongeveer 290.000 euro toe, daar blijft na de uitspraak van het Hof nog maar 65.000 euro van over. De uitspraak is gebaseerd op veranderde inzichten over de manier waarop bedrijven gedurende de crisis worden ondersteund. Omdat de inzichten veranderden naarmate de crisis langer aanhield heeft het Gerechtshof zich op de nu geldende richtlijnen gebaseerd. Het Hof was in genoemde zaak van mening dat de TVL voldoende was om de huur van te kunnen betalen. De advocaat van Swissôtel geeft aan de uitkomsten van bodemprocedures over huurkorting die momenteel nog lopen, af te wachten.

Bron: Het Financieele Dagblad