Alternatief voor gebouwvloeren na instorten parkeergarage

17 september 2018

Het instorten van de in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport heeft veel losgemaakt. Deze garage werd gebouwd op goedkope zogenaamde ‘bollenvloeren’. Maar dat had rampzalige gevolgen. Deze vloeren mogen nu dus niet meer worden gebruikt.

Financiële tegenvaller

Dat dit soort prefab vloeren niet meer mogen worden gebruikt is een flinke tegenvaller. De gemeente Rotterdam schat de extra kosten op 1,6 miljoen euro. De vloeren moeten nu ter plaatse worden gestort en moeten daarna drogen. Dat kost extra tijd en dus geld. Daarnaast moeten in heel Nederland reeds bestaande bollenvloeren worden versterkt. Een tijdrovende en kostbare klus.

Vloeren kunnen losraken

De vloeren die gebruikt zijn in de parkeergarage in Eindhoven stortten in door aanvankelijk onbekende oorzaak. De TU Eindhoven en TNO deden onderzoek naar de reden van de instorting. Hieruit kwam naar voren dat de lagen waaruit de vloeren waren opgebouwd kunnen losraken als er sprake is van het overspannen van een grote ruimte. Dit geldt dus ook voor kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere grote gebouwen. Hoeveel gebouwen in Nederland zijn gebouwd met dit soort onveilige vloeren is nog steeds niet duidelijk. Na een eerste inventarisatie kwam men tot enkele honderden gebouwen maar waarschijnlijk zijn het er meer. Een aantal gebouwen mocht niet meer worden gebruikt of mocht niet in gebruik worden genomen voordat de vloer is gesaneerd.

Werkgroep breedplaatproblematiek

Er is inmiddels een speciale werkgroep opgericht die de problemen met deze betonplaten moet inventariseren en hiervoor met oplossingen moet komen. In deze werkgroep zitten deskundigen vanuit verschillende disciplines.

De oplossing

Er is inmiddels een oplossing voorhanden, het RAB, oftewel Renovatie Anker voor breedplaatvloeren. Dit anker zorgt ervoor dat de prefab betonlaag, die te glad is omdat er geen opruwende laag is aangebracht, beter tegen de vaste betonlaag wordt aangedrukt. Zo wordt voorkomen dat de lagen gaan schuiven en de vloer uiteindelijk instort. Dit anker kan van onderaf in een vloer worden geboord en is dus een oplossing die relatief weinig rompslomp geeft. Dee methode is ideaal voor gebouwen die al in gebruik zijn en waarvan de vloeren dus al zijn afgewerkt. Als een vloer nog niet is afgewerkt kunnen doorsteekankers worden gebruikt die van bovenaf in de vloer worden geboord.

Hoge kosten

Al met al gaat de sanering van vloeren miljoenen kosten. In sommige vloeren moeten honderden ankers worden geboord om de vloer veilig genoeg te maken. Dat kost zowel materiaal als manuren. En dat terwijl het nog niet eens 100% duidelijk is waarom de vloer van de parkeergarage op Eindhoven Airport instortte. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt in het najaar van 2018 met een rapport.

Bron: NRC