Als de kinderen van de expat niet naar school kunnen, dan zijn de rapen gaar

6 juni 2019

In 2017 investeerde het Rijk ruim 10 miljoen euro in de internationale scholen die in ons land gevestigd zijn. Maar ondanks die impuls is er nog steeds een tekort aan plaatsen. De wachttijd is toch op zijn minst een aantal maanden. Daar hebben sommige expats weinig begrip voor. Ze komen naar Nederland om te werken voor een grote multinational en willen dat hun kinderen direct toegang krijgen tot goed onderwijs. Soms denken ze het zelf te kunnen regelen door ‘wel even de burgemeester te bellen’. Maar zo’n telefoontje biedt uiteraard geen soelaas.

Nederland is populair als vestigingsland

Nederland is populair onder buitenlanders die over de grens een goede baan zoeken. Het probleem van de wachtlijsten op internationale scholen bestaat al vele jaren. Dat probleem was er in 2010 al. Sindsdien is het regelmatig voorgekomen dat die briljante manager, ingenieur of docent niet naar Nederland kwam omdat er geen plaats was op een internationale school voor de kinderen. De inspanningen in 2017 hebben ertoe geleid dat er op dit moment zo’n 20.000 plaatsen zijn, 60% op de basisschool en 40% op het voortgezet onderwijs. Maar dat is nog niet genoeg. In 2020 moeten er nog eens 3.000 plaatsen bij komen en tot 2030 nog eens 9.000.

Goed onderwijs is een belangrijk criterium voor vestiging

Met de Brexit in het vooruitzicht zullen naar verwachting nog meer internationale werknemers naar Nederland komen, omdat bedrijven hun vestiging vanuit het Verenigd Koninkrijk wellicht naar Nederland verplaatsen. De kinderen die deze werknemers meebrengen, moeten onderwijs krijgen. Goed onderwijs, als het aan hun ouders ligt.

Het probleem bij het bieden van onderwijs is dat het soms lastig te voorspellen is uit welk land expats instromen. Soms is er ineens een toename van het aantal Chinezen waarop moet worden ingespeeld. Het internationale succes van ASML in Veldhoven zorgt momenteel voor een toestroom van Indiërs. Scholen lopen daardoor soms achter de feiten aan.

De oplossing voor het probleem: Nieuwe investeringen

Op dit moment zijn er een paar internationale privé scholen. Ouders betalen hier ruim 20.000 euro per jaar om hun kind naar school te laten gaan. Een gesubsidieerde internationale school kost voor de ouders rond de 6.500 euro per jaar. Dan is er nog de mogelijkheid om de kinderen naar het reguliere onderwijs te laten gaan.

Hiervoor moeten uiteraard aanpassingen worden gepleegd om taalproblemen op te lossen. De oplossing om de wachtlijst te laten slinken ligt in nieuwe investeringen van de overheid. Alleen dan kan het probleem worden opgelost en blijft Nederland aantrekkelijk als vestigingsland voor expats, zeker omdat ze vaak langer dan een jaar blijven.

Bron: Financieele Dagblad