Aanbieders Manifest Rotterdam Zuid ontevreden over reactie stadsbestuur

2 maart 2022

De opstellers van het Manifest Rotterdam Zuid zijn niet te spreken over de reactie die ze hebben gekregen van het bestuur van hun stad. De plannen werden in de zomer van 2021 aangeboden. De intentie was om van Zuid een plek te maken waar het goed wonen is. De ideeën konden volgens de opstellers, een aantal prominente organisaties en personen eenvoudig worden overgenomen. Maar dat gebeurde niet. De dienst Stadsontwikkeling presenteerde in januari 2022 een eigen notitie waarin vooral de eigen plannen van de gemeente een prominente rol speelden. Francine Houben, stedenbouwkundige en architect, constateert teleurgesteld dat van de ideeën in het manifest nauwelijks iets terug werd gevonden.

Voorstellen voor verbetering

De groep die het Manifest Rotterdam Zuid opstelde snapt niet waarom er vrijwel niets is gedaan met hun ideeën. Concrete plannen, zoals een extra metrostation om het bedrijventerrein bij de Waalhaven beter bereikbaar te maken. Een campus die kan worden gesitueerd tussen de Tarwewijk en Katendrecht, met een brugverbinding over de Maashaven. En een mooie fiets- en wandelroute die voert door de Maastunnel en over de Erasmusbrug. Niet de minste organisaties ondertekenden het Manifest, zoals vervoersbedrijf RET, het Maasstad Ziekenhuis, verschillende woningcorporaties en de Hogeschool Rotterdam. Het zijn volgens de ondertekenaars juist deze instanties die keuzes moeten maken en investeren in woningbouw en de vestiging van bedrijven en voorzieningen.

Aanbieders Manifest Rotterdam Zuid ontevreden over reactie stadsbestuur

Enthousiast aan de slag

Francine Houben ging in 2019 enthousiast aan de slag toen de gemeente Rotterdam haar de opdracht gaf om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van Rotterdam Zuid, een wijk met de nodige problemen. Verouderde woningbouw, hoge werkloosheid en gebrekkige voorzieningen. Houben ging in gesprek met verschillende partijen om op die manier een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de wijk. Vervolgens schreef ze het Manifest Rotterdam Zuid. Hierin wordt onder meer voorgesteld om een park aan te leggen rond de dijk tussen het Eiland van Brienenoord en de Waalhaven. Deze dijk werd in 1953 aangelegd als onderdeel van de Deltawerken. Veel bewoners komen er nu nooit. Het park is een ideale gelegenheid om te verbinden tussen de bewoners van Zuid en de werkgelegenheid in de haven. Maar de plannen kwamen in zijn geheel niet terug in de visie van Stadsontwikkeling.

Hoop op toenadering

De manifestgroep heeft de hoop nog niet opgegeven. De ontwikkeling van Rotterdam Zuid is een omvangrijk project dat niet in een paar jaar kan worden afgerond. Een visie is per definitie bedoeld voor de lange termijn. De opstellers hopen dan ook dat de partijen alsnog nader tot elkaar komen. Het eerste overleg liep dan weliswaar niet zoals door iedereen gehoopt, maar alle partijen hebben maar één doel, en dat is van Rotterdam Zuid een stadsdeel maken waar het fijn is om te wonen, te studeren en te werken.

Bron: NRC