Aanbevelingen van de OESO over de Nederlandse woningmarkt bieden geen oplossingen

29 juni 2021

De OESO doet regelmatig aanbevelingen aan landen, zo ook over de woningmarkt in Nederland. In een recent rapport beveelt de organisatie aan om de woningmarkt in Nederland minder te reguleren. Deskundige Johan Conijn is het niet eens met dit advies. In Nederland hebben vooral de hogere inkomens een eigen woning. Mensen met een lager inkomen huren. En dat doen ze dan meestal niet van een private verhuurder maar van een corporatie. Mede door het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek profiteren die hogere inkomens volop van hun eigen woning, die ook nog eens in waarde stijgt in de meeste gevallen. Er wordt dus flink vermogen opgebouwd.

Snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek

De OESO stelt een aantal maatregelen voor om de woningmarkt in Nederland meer in overeenstemming te brengen met de markt. Het ‘h-woord’ wordt daarbij ook weer genoemd. De organisatie spoort Nederland aan om de hypotheekrenteaftrek sneller af te bouwen dan het tempo dat nu wordt aangehouden. Er moeten meer woningen in de vrije sector komen, zodat de huren meer kunnen stijgen. De inkomensgrens voor een sociale huurwoning moet omlaag, zodat een kleinere groep hiervoor in aanmerking komt.

Aanbevelingen van de OESO over de Nederlandse woningmarkt bieden geen oplossingen

Kijk naar de specifieke kenmerken van de Nederlandse woningmarkt

Johan Conijn pleit ervoor om enkele kenmerken van de Nederlandse woningmarkt niet uit het oog te verliezen. De lage rentestand is hier zeker op van invloed, maar meer nog speelt het enorme woningtekort een belangrijke rol. Daar komt bij dat het bouwen van woningen in Nederland erg traag gaat. Ondanks pogingen om procedures te versnellen duurt het jaren voordat een woningbouwproject is gerealiseerd. Minder regulering van de woningmarkt, zoals de OESO voorstelt, heeft eigenlijk geen voordelen, aldus Johan Conijn.

Meer middelen voor infrastructuur en bodemsanering

Zoals ook al door andere deskundigen wordt bepleit, moet er meer geld beschikbaar komen voor de randvoorwaarden. Er kan sneller worden gebouwd als er geld beschikbaar is voor het realiseren van goede infrastructuur. Gemeenten, die hiervoor verantwoordelijk zijn, ontbreekt het vaak aan budget om hier een essentiële bijdrage aan te leveren. De overheid heeft in Nederland een dikke vinger in de pap als het gaat om de woningmarkt. Dit feit wordt in veel onderzoeken, ook door de OESO, genegeerd. Daardoor ontstaat een niet realistische analyse, aldus emeritus-hoogleraar Conijn.

Bron: Het Financieele Dagblad