In 2022 investeert het kabinet 13 miljard euro in verduurzamingsprojecten

28 maart 2022

Het kabinet laat weten verduurzaming uiterst serieus te nemen. Het budget voor verduurzamingsprojecten, dat in 2021 nog 5 miljard bedroeg, wordt fors verhoogd, naar 13 miljard in 2022. Het geld is bedoeld voor subsidie op het plaatsen van zonnepanelen, maar ook voor windmolenparken, energieopwekking met behulp van biomassa en vergelijkbare projecten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakte dat eind maart bekend middels een persbericht.

Stimulans voor duurzame projecten

De subsidieregeling, bekend onder de naam SDE+++ is de belangrijkste regeling waarop een beroep kan worden gedaan voor verduurzamende maatregelen. De voorwaarden voor een bijdrage uit deze subsidiepot zijn bovendien verruimd. Zo kan er nu onder andere ook subsidie worden aangevraagd voor een waterstofproject dat is gekoppeld aan het inrichten van een windpark.

In 2022 investeert het kabinet 13 miljard euro in verduurzamingsprojecten

Meer opbrengst vergoeding CO2 uitstoot

De forse verhoging van het budget voor verduurzamingsprojecten wordt mogelijk omdat er meer opbrengst is vanwege CO2 uitstoot. Die vergoeding wordt betaald door vervuilende industrie. Zij betalen 80 euro voor elke ton uitstoot. Dat is fors meer dan in voorgaande jaren. Dit geld wordt vervolgens ingezet om projecten die verduurzamend zijn te subsidiëren. Niet alleen de hogere opbrengst voor CO2 uitstoot zorgt voor een hoger budget. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag 2021 al aan meer in verduurzaming te willen investeren om de klimaatdoelen te halen. Het hiervoor beschikbare budget wordt deels ook aan deze pot toegevoegd.

Aardwarmteprojecten krijgen meer tijd

Een voorwaarde voor het ontvangen van subsidie is dat een project binnen enkele jaren draait. Wie budget aanvraagt voor verduurzamingsprojecten die te maken hebben met het opslaan van CO2 of het benutten van aardwarmte krijgen hiervoor meer tijd. Dit besluit is genomen omdat het realiseren van deze projecten vaak meer tijd kost zonder dat de initiatiefnemers daar veel invloed op kunnen uitoefenen.

Bron: Het Financieele Dagblad