Beoordeeld met8,41.629 reviews

Wet- en regelgeving voor de VvE - Lesinformatie

Leerdoelen De geldende wetten en regels kennen met betrekking tot VvE’s Inzicht krijgen in de functies en organen binnen een VvE en diens verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden Kennisnemen van de regelgeving wat betreft geschillen(beslechting) Voorstudie Bestuderen Syllabus-cursus-professioneel-VvE-Beheer-Druk-2020-november – Hoofdstuk 2 (Wetten en reglementen) & Hoofdstuk 6 (Vereniging van Eigenaars) Presentatie 2019 – Wet- en Regelgeving en […]