Beoordeeld met8,41.783 reviews

Uitbouw Account-relatiemanagement - Lesinformatie

Leerdoelen Succesvol onderhandelen met behoud van de relatie: toepassen van de verschillende onderhandelingsstijlen Weerstand & feedback in klantrelaties: het interveniëren tussen conflicten Creëren van commitment: opbouwen van winstgevende relaties Het managen van in- en externe netwerken Toepassen van best practices