Beoordeeld met8,41.629 reviews

Ontwerp- & bouwproces en kwaliteitsborging - Lesinformatie

Leerdoelen: De cursist kent de fasen in het vastgoedontwikkelproces en de wijze waarop gestuurd kan worden op de gewenste kwaliteit De cursist kent de functie en opzet van verschillende sturingsinstrumenten en weet deze toe te passen op de eigen casus De cursist is in staat om als professioneel opdrachtgever afgewogen keuzes te maken om het […]