Beoordeeld met8,41.603 reviews

4. Materialenbanken en grondstoffenpaspoorten - Lesinformatie

Relevantie Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten welke ontwikkelingen er gaande zijn op het gebied van het beschikbaar komen van gebruikte bouwmaterialen als ook welke tools daarbij kunnen worden toegepast. Leerdoelen De cursist begrijpt hoe gebruikte materialen, afkomstig uit sloop- & renovatieprojecten, beschikbaar komen voor hergebruik; De […]