Beoordeeld met8,41.809 reviews

Integraal Vastgoedbeheer & Risicomanagement - Lesinformatie

Leerdoelen Integraal Vastgoedbeheer Vastgoedbeheer integraal benaderen De aard van vastgoed kennen en begrijpen De verschillende actoren in de vastgoedwereld kennen Kennis hebben van de levenscyclus, het verval en het bloeimodel van vastgoed Het leren kennen van factoren die de huisvestingskwaliteit beïnvloeden Risicomanagement Begrijpen wat risicomanagement precies inhoudt Kennis hebben van de verschillende risicomanagement methodieken die […]