Beoordeeld met8,41.603 reviews

2. Inspecties conform NEN 2767 - Lesinformatie

Deze lesdag bestaat uit zowel theorie als praktijk. Deel 1 betreft de theorieles, deel 2 betreft de praktijkles. Het kan zijn dat je in je rooster een extra middagtijd ziet staan. Dit is ten behoeve van deze praktijkles, waarbij de groep in tweeën wordt gesplitst om het praktijkonderdeel te volgen.  Leerdoel Ontwikkelen van de vaardigheid […]