2. Inspecties conform NEN 2767 - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Leerdoel: Ontwikkelen van de vaardigheid om de inspecties uit te voeren en te rapporteren teneinde de basis te leggen voor het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Presentatie Let op de presentatie is ter naslagwerk, niet ter voorbereiding: Presentatie Nick van Steeden: 2019 – Inspecties conform NEN 2767 Presentatie Marc Heijmans: 2020 – Inspecties conform NEN 2767 Webinars Marc […]