Financiële aspecten bij circulair bouwen - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Relevantie Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten dat het huidige accounting systeem, gebaseerd op economische waarden, zich ontwikkelt tot accounting modellen en frame works die zijn gericht op meervoudige waardecreatie. Leerdoelen De cursist krijgt inzicht in circulaire business modellen; De cursist begrijpt hoe, naast economische waarden, ook […]