Beoordeeld met8,41.629 reviews

10. Accountancy en circulair bouwen - Lesinformatie

Lesinformatie Les 1 (Ruud van der Stoop en Geert Dirkse) Relevantie Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten dat het huidige (accounting-financierings) systeem, gebaseerd op economische (lineaire) waarden, zich ontwikkelt tot accounting modellen en frame works die zijn gericht op meervoudige circulaire waardecreatie. In deze module worden 2 […]