Examen Professioneel VvE-Beheer - Lesinformatie

Op de laatste cursusdag van de cursus Professioneel VvE-Beheer vindt het examen plaats. Het examen wordt op locatie afgenomen.