Examen Professioneel VvE-Beheer – Lesinformatie

Mijn opleidingen

Koop eerst de cursus vooraleer je met deze les begint.

Op de laatste cursusdag van de cursus Professioneel VvE-Beheer vindt het examen plaats. Het examen wordt op locatie afgenomen.

Back to: Professioneel VvE-Beheer