Examen Professioneel VvE-Beheer - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Op de laatste cursusdag van de cursus Professioneel VvE-Beheer vindt het examen plaats. Het examen wordt op locatie afgenomen.