Beoordeeld met8,41.629 reviews

2. Circulariteit nader gedefinieerd - Lesinformatie

Relevantie Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het van belang om inzicht te hebben in hoe circulariteit gedefinieerd wordt en hoe je kunt meten dat je hier aan voldoet. Doel De cursist leert hoe bepaalde actoren in het bouwproces concreet invulling hebben gegeven aan circulair bouwen; De cursist begrijpt hoe de […]