Circulariteit nader gedefinieerd - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.