Beheersmaatregelen en kosten - Lesinformatie

Please sign up for the cursus before starting the lesson.

Deze module beslaat les 4 en betreft een praktijkdag op de aangegeven leslocatie (zie lesrooster). Het is niet mogelijk om deze lessen online te volgen. Inhoud Nadat tekortkomingen door middel van een inspectie in kaart zijn gebracht, dienen beheersmaatregelen inzichtelijk te worden gemaakt. Daarnaast wilt u als beheerder van vastgoed weten wat de kosten zijn […]