Beheersmaatregelen en kosten - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Deze module beslaat les 4 en betreft een praktijkdag op de aangegeven leslocatie (zie lesrooster). Het is niet mogelijk om deze lessen online te volgen. Inhoud Nadat tekortkomingen door middel van een inspectie in kaart zijn gebracht, dienen beheersmaatregelen inzichtelijk te worden gemaakt. Daarnaast wilt u als beheerder van vastgoed weten wat de kosten zijn […]