Beoordeeld met8,41.629 reviews

3. Bouwplantoetsing - Lesinformatie

Belangrijk: Lesdeel 2 van deze module betreft een praktijkdeel die plaatsvindt op de aangegeven leslocatie (zie lesrooster). Het is niet mogelijk om deze les online te volgen. Inhoud Nadat tekortkomingen door middel van een inspectie in kaart zijn gebracht, dienen beheersmaatregelen inzichtelijk te worden gemaakt. Daarnaast wilt u als beheerder van vastgoed weten wat de […]

Terug naar: 3. Bouwplantoetsing