Beoordeeld met8,41.758 reviews

5. Warmtapwatersystemen, gebouwgebonden energieopwekking en representativiteit - Lesinformatie

Voorbereiding Zie de lesinformatie bij Module 1 voor de uitleg over de download van het boek bij ISSO. Lesdag 5: warmtapwater, gebouwgebonden energieproductie), beschaduwing en representativiteit en overige vragen Boek: ISSO 82.1 Energieprestatie woningen en woongebouwen – Lezen: bestuderend hoofdstuk 13 (warmtapwater), 15 (gebouwgebonden energieproductie), 16 (beschaduwing) en 17 (representativiteit) Presentaties Let op: presentaties worden […]