Effectief Projectleiden

Krijg inzicht in persoonlijke eigenschappen van zowel uzelf als anderen en hoe deze effectief ingezet worden om projecten te leiden.

Inhoud

Wat houdt de rol van projectleider in? Welke eisen worden aan leidinggeven gesteld en wat is een project?

Aan bod komen:

  • De eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen R. Covey;
  • Het DISC-profiel en de eigen sterkten en zwakten in de samenwerking met anderen;
  • Projectleiden is invloed uitoefenen, goed timen en het professioneel aansturen van een team. De roos van Leary geeft hierbij helder inzicht;

Relevantie

Zelfs wanneer alles op papier goed is afgesproken, kan de werkelijkheid een ander beloop kennen. Gevolg is dat er tijdens het proces veel faalkosten kunnen ontstaan. Hier valt veel te winnen. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit en de kosten te houden. Stevig management is de verantwoordelijkheid van de projectleider.

Lessen