Brandveiligheid toetsen - inspecties

Na het vergaren van de benodigde kennis over brand, de vigerende wetgeving en de belangrijke brandveiligheidsbegrippen, is het de kunst om de brandveiligheid te toetsen in de praktijk. Voldoet het gebouw in de werkelijkheid aan de geldende criteria?

Door middel van een inspectie op locatie krijgt u ervaring in het inspecteren en lokaliseren van de brandveiligheid. U leert gericht te inspecteren om tekortkomingen te herkennen en risico’s in te schatten. Na de inspectie kunt u op hoofdlijnen gedegen uitspraken doen over het brandveiligheidsniveau van het gebouw en verbetermaatregelen voorstellen. De resultaten worden klassikaal besproken.

Na het vergaren van de benodigde kennis over brand, actuele wet- en regelgeving en de belangrijke brandveiligheidsbegrippen, wordt de brandveiligheid getoetst in de praktijk. Voldoet het gebouw in werkelijkheid aan de geldende criteria?

Door middel van een inspectie op locatie krijgt u ervaring in het inspecteren en lokaliseren van de brandveiligheid. U leert gericht te inspecteren om tekortkomingen te herkennen en risico’s in te schatten. Na de inspectie kunt u uitspraken doen over het brandveiligheidsniveau van het gebouw en verbetermaatregelen voorstellen. De resultaten worden klassikaal besproken.


Docenten

Jeffrey de la Mar

Jeffrey de la Mar

Fire Safety Interface Manager | Schiphol

Als Interface manager is Jeffrey verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van interfaces op het gebied van brandveiligheidsprojecten. Daarnaast voert hij impactanalyses uit op investeringsvoorstellen door te onderzoeken wat de impact is op de brandveiligheid en continuïteit en welke (tijdelijke) mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn.

Robert Francissen

Robert Francissen

Technisch adviseur - Brandveiligheidsspecialist

Robert Francissen is technisch adviseur bij PVM en gespecialiseerd in de brandveiligheid. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van (brandveiligheid)installaties en is als adviseur meerdere jaren actief binnen grote projecten.