WOZ-waardes: plattelandsgebieden bekennen kleur, steden stagneren

21 mei 2024

De WOZ-waarden van woningen in Nederland vertoonden vorig jaar een opvallend patroon: terwijl landelijke gebieden fors stegen, was er in de steden juist sprake van een stagnering of zelfs daling.

Landelijk gebied wint terreinKoophuizen in Nederland opnieuw goedkoper in november 2022

In tegenstelling tot de voorgaande jaren, waar de focus lag op de sterke stijgingen in de Randstad, zagen we in 2023 de grootste toename van WOZ-waardes in landelijke gebieden. In sommige Groninger en Zeeuwse gemeenten stegen de waardes zelfs met meer dan 10%.

Steden vallen achteruit

In de grote steden daarentegen was er een heel ander beeld. Met name in en rondom Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Maastricht daalden de WOZ-waardes of stegen ze slechts lichtjes. In Amsterdam was de daling zelfs het sterkst, waardoor Rotterdam nu over de afgelopen tien jaar een hogere WOZ-stijging heeft meegemaakt dan de hoofdstad.

Verklaring: Prijsdaling na jarenlange stijging

Deze tegenstelling is te verklaren door de ontwikkelingen op de woningmarkt. De afgelopen jaren stegen de transactieprijzen van woningen flink, wat leidde tot hogere WOZ-waardes. In 2023 was er echter een kentering in de markt, met een daling van de verkoopprijzen. Dit effect is nu zichtbaar in de WOZ-waarderingen van 2024, die gebaseerd zijn op de peildatum van 1 januari 2023.

Gevolgen voor belastingen en eigenaren

De WOZ-waarde is niet alleen van belang voor de hoogte van de onroerendgoedbelasting (OZB), maar speelt ook een rol bij de bepaling van de waarde van een woning bij verkoop of vererving. De uiteenlopende ontwikkelingen in verschillende regio’s kunnen dus een aanzienlijk effect hebben op de portemonnees van huiseigenaren.

Bron: fd.nl