Het woningtekort in Nederland pakt lager uit dan eerder voorspeld

15 juni 2021

Deskundigen denken dat het woningtekort in Nederland lager zal blijven dan eerder werd voorspeld. Hier zijn verschillende oorzaken voor. De sterfte in Nederland is hoger, vooral vanwege de uitbraak van corona. Er zijn, ook vooral vanwege de coronapandemie, minder migranten en expats in Nederland. En tot slot wordt er meer nieuwbouw gerealiseerd dan waarmee eerder rekening werd gehouden. ABF Research deed onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat de piek van het woningtekort lager zal uitpakken en ook eerder komt, namelijk in 2024. Dan bedraagt het tekort 316.700 woningen. Eerder werd de piek van het tekort voorspeld in 2025 met bijna 419.000 woningen.

Hogere woningproductie en minder vraag naar woningen

In 2020 werden ruim 74.000 woningen gebouwd of kwamen erbij door ombouw van winkel- en kantoorpanden. Daarnaast nam de vraag naar woonruimte wat af vanwege sterk teruglopende immigratie als gevolg van de corona pandemie. Die veroorzaakte ook oversterfte en ook daardoor was er iets minder behoefte aan woningen. Voor 2021 zien de cijfers er als het gaat om nieuwbouw ook goed uit. Inmiddels werden al 21.400 nieuwe woningen opgeleverd.

Het woningtekort in Nederland pakt lager uit dan eerder voorspeld

Plannen voor ruim 961.000 woningen tot 2029

Projectontwikkelaars hebben voor de komende 8 jaar plannen klaar liggen voor de bouw van ruim 961.000 nieuwe huizen. Voor 140.000 nieuwe woningen werden de plannen in 2021 gepresenteerd. Een deel van die plannen zijn al eerder ingediend, het aantal woningen kwam naar voren na een inventarisatie door de provincies. Zo’n 35% daarvan is ‘hard’, dat wil zeggen dat juridisch al vaststaat dat deze huizen ter oplossing van het woningtekort in Nederland daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Het gaat om zo’n 257.000 woningen die tot 2025 gebouwd gaan worden.

Financiële steun door het Rijk is noodzakelijk

Om het woningtekort in Nederland op te lossen is Rijkssteun onontbeerlijk. Het Rijk moet circa 13,7 miljard euro reserveren om alle bouwplannen te kunnen uitvoeren. Als de steun van de overheid er niet komt dan zal zo’n 38%, 345.000 woningen, niet kunnen worden gebouwd. Vooral de herstructurering van woonwijken loopt gevaar. Corporaties komen miljarden tekort om deze wijken te saneren. Minister Ollongren van BZK heeft aangegeven hier geen besluiten meer over te nemen, zij laat dit over aan het volgende kabinet.

Bron: Cobouw