De woning schaarste in Nederland biedt kansen voor voormalige krimpregio’s

24 mei 2022

De voormalige krimpregio’s in Nederland lijken langzaam maar zeker populairder te worden. Sinds lange tijd daalt het aantal inwoners in de Achterhoek en andere regio’s langs de grens met Duitsland niet meer. De enige uitzondering is Zuid-Limburg. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat mensen graag willen verhuizen om de drukke steden in provincies als Noord- en Zuid-Holland en Utrecht te ontvluchten. Doordat er ook ná corona meer thuis gewerkt mag en kan worden is de woonplaats minder belangrijk. Op zoek naar goedkopere woonruimte en meer vierkante meters herontdekken Nederlanders regio’s in Nederland die daarvoor alleen maar leuk waren voor een fietsvakantie.

Ruimte, rust en groen

In de Achterhoek worden voorzichtig plannen gemaakt voor enkele tienduizenden woningen. De voormalige krimpregio wil graag woningen bieden aan mensen die op zoek zijn naar ruimte, rust en groen. Dit biedt voor dit deel van Nederland immers uitstekende kansen voor de vestiging van scholen, ziekenhuizen, horeca en de verbetering van de infrastructuur en daarmee de bereikbaarheid. Gemeentebesturen willen de term krimpgemeente ook niet meer gebruiken en horen. Ze spreken liever van kansen die er liggen om een bijdrage te leveren aan de krapte op de woningmarkt.

Toestroom van immigranten

De voormalige krimpregio’s groeien niet alleen doordat mensen uit de Randstad zich er graag vestigen. Er wordt ook woonruimte geboden aan arbeidsmigranten en statushouders. Wel is het zo dat er nog steeds meer mensen overlijden dan dat er baby’s worden geboren. Jongeren hebben nog steeds de neiging om hun geboortestreek te verlaten. Ook in Den Haag is inmiddels het kwartje gevallen dat er kansen liggen in de ‘regio’s aan de grens’ zoals de krimpregio’s vanaf nu genoemd worden als het aan minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) ligt. Ze kondigde aan met voorstellen te komen voor economische groei voor de regio’s en verbetering van de leefbaarheid.

Voorzichtige groei

In de Achterhoek daalde het aantal inwoners tot 2018 tot onder de 400.000. In de laatste paar jaren steeg het inwonersaantal weer tot ruim 403.000. De ‘trek naar het oosten’ was al in gang gezet door de huizenprijzen die aanvankelijk vooral in de Randstad snel opliepen. Corona deed daar nog een schepje bovenop. Hoewel in heel Nederland anno 2022 geen goedkope woningen meer te vinden zijn, zijn huizen in Oost- en Noord-Nederland vaak nog steeds goedkoper dan elders. Ook in Groningen steeg het aantal inwoners weer licht. Alleen in Delfzijl was in 2021 nog sprake van een daling, maar deze lijkt niet verder door te zetten. De enige regio’s die nu nog zorgen baren vanwege een dalend aantal inwoners zijn Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. In Limburg trekken vooral jongeren weg omdat er in hun eigen regio geen uitzicht is op een goede baan. Zeeuws-Vlaanderen krimpt sinds 2014 weliswaar niet meer maar laat ook geen groei zien.

Bron: Het Financieele Dagblad