Woerden bouwt nieuwe woningen midden in de stad

10 juli 2019

Kantorenterrein Middelland in Woerden is de aangewezen plek voor nieuwbouw in de stad. Het gebied, dat stamt uit de jaren ’80 is biedt de mogelijkheid nieuwe woningen te bouwen dichtbij het centrum, een kans die gemeente en ontwikkelaars met beide handen aangrijpen. Met het spoor en de binnenstad dichtbij, heeft het gebied alles mee om fijn te wonen en de auto te laten staan. Winkels, restaurantjes en voorzieningen zijn op loop- of fietsafstand. Als eerste wordt het kantoor van vakbond FNV gesloopt. Nadat de vakbond verhuisde naar Utrecht, werd de locatie van het oude kantoor gekocht door bouwbedrijf BAM en woningcorporatie Groen West. Zij willen er zes appartementencomplexen realiseren met 265 woningen. Daarvan bestaat een derde deel uit sociale huurwoningen.

Van werken naar wonen

Het bedrijf zal gaandeweg van een werkbestemming naar een woonbestemming gaan. Kantoren worden uit de markt genomen om leegstand tegen te gaan en vooral het noorden van het Middelland gebied zal woningen in plaats van kantoren krijgen. Het is de bedoeling dat in totaal 1800 tot 2400 woningen beschikbaar zullen komen. Eigenaren van kantoorpanden worden aangemoedigd initiatieven te tonen of hun pand in de verkoop aan te bieden. De gemeente Woerden wil deze plannen graag stimuleren en mogelijk helpen maken. Ook vanuit de overheid komt steun. Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft € 500.000 ter beschikking gesteld om de plannen voor het gebied sneller te kunnen realiseren.

Leegstaande kantoren

Nog steeds kampen gemeenten in de Randstad met leegstaande kantoorpanden. In Woerden wordt het percentage leegstaande kantoren vooral bepaald door de panden in Middelland. Hoewel sommige kantoren de laatste jaren, al dan niet tijdelijk, een nieuwe bestemming hebben gekregen, is onduidelijk of dit voldoende voor de invulling van het gebruik. Niet alleen in Woerden, maar ook in andere randgemeenten in de Randstad is nog steeds een hoge leegstand van kantoorpanden. Hier liggen grote kansen voor de woningmarkt, die met een groot tekort aan woningen in de grote steden te maken heeft.

Stationsgebieden als woonlocatie

Door het nijpende tekort aan woningen in de stad, oriënteren woningzoekenden zich steeds vaker op mogelijkheden in de randgemeenten. Vooral de stationsgebieden blijken een populaire woonbestemming te zijn. In Woerden herrees een nieuwe woonwijk ten noorden van het spoor en wordt de laatste hand gelegd aan Defensie-eiland, een project tussen het station en de binnenstad. Met de gebiedsontwikkeling van Middelland wordt nu de andere zijde van het spoor aangepakt. Daarbij wordt de FNV-locatie, die het dichtst bij het station en de weg richting het centrum ligt, een blikvanger. De nieuwbouw krijgt de opzet van een campus, waarbij ruimte tussen de panden wordt gehouden. Zo worden er doorkijkjes gecreëerd, waardoor de wijk een open uitstraling krijgt.

Vele mogelijkheden

Het Middelland gebied heeft vele mogelijkheden, die door BAM en de woningcorporatie goed in het oog worden gehouden. De veertig eigenaren van de diverse locaties worden aangemoedigd mee te denken in dit proces. Op de plek van het FNV-pand komt als eerste stap een appartementencomplex van elf verdiepingen met aansluitend vijf lagere appartementengebouwen. Er komt veel groen in het gebied, dat comfort biedt bij hitte en een buffer voor regenwater vormt. De woningcorporatie is blij met de 82 nieuwe sociale huurwoningen die beschikbaar komen. Dit past in het beleid meer de bouwen voor de doelgroep. De appartementen worden naar verwachting in 2022 opgeleverd.

Bron: Het Financieele Dagblad