Verwaarloosde kades in Amsterdam gaan de stad miljoenen kosten

1 maart 2019

De bekende kademuren in het centrum van Amsterdam zijn een begrip. Maar helaas vertonen ze inmiddels ernstig verval. Deze kades werden halverwege de 19e eeuw gebouwd om het verkeer van toen toegang te geven tot de grachten. Maar paard en wagen zijn inmiddels vervangen door een niet aflatende stroom van auto’s en zware vrachtwagens. Daar zijn de kades in Amsterdam niet tegen bestand, zo blijkt uit onderzoek van het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam.

10 km kademuur in zeer slechte staat

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat 10 kilometer kademuur in Amsterdam in zeer slechte staat verkeert en op korte termijn moet worden vervangen. Daarnaast geldt voor zo’n 15 kilometer dat de staat slecht is en voor alle kademuren, zo’n 200 kilometer in totaal, dat onderhoud nodig is. Voor 6 bruggen heeft de gemeente naar aanleiding van onderzoek direct maatregelen genomen. In 2018 waren er maar liefst meer dan 100 meldingen van onveilige situaties op de 850 bruggen in de stad.

Structurele bezuinigingen sinds de jaren 80

Uit het onderzoeksrapport Factor 20 dat onlangs verscheen, blijkt dat Amsterdam sinds de jaren 80 van de vorige eeuw structureel heeft bezuinigd op het onderhoud van bruggen en de 200 kilometer kademuren die de stad telt. Er was veel aandacht om de leefbaarheid in de stad te verbeteren, waardoor het onderhoud wegens geldgebrek en gebrek aan prioriteit ondersneeuwde. De kosten zullen voor de gemeente nu flink gaan oplopen. Het herstellen van 1 kilometer kade wordt geschat op zo’n 20 miljoen euro. Een snelle rekensom leert dat er om de hoogste nood te ledigen al een slordige 500 miljoen nodig is. En dan hebben we het nog niet over de enorme verkeershinder die zal ontstaan als kades in Amsterdam voor onderhoud moeten worden afgesloten.

Verwaarloosde kades in Amsterdam gaat de stad miljoenen kosten

Snelle maatregelen voor grootschalig onderhoud

Wethouder Sharon Dijksma is duidelijk in een brandbrief aan de Amsterdamse raad: Er moeten heel snel maatregelen worden genomen. Er zijn al meldingen van sinkholes in Amsterdamse straten en ook andere incidenten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden komen steeds vaker voor. Hoewel onderhoud aan de kademuren ‘niet sexy’ is, zal de stad er aan moeten wennen dat er de komende jaren regelmatig grote kranen aanwezig zijn in het Amsterdamse straatbeeld om de ergste problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Complexe bouwproblemen in waterstad Amsterdam

De herstelwerkzaamheden zijn complex, zo is inmiddels wel duidelijk. De grootste knelpunten worden momenteel voorzien van extra ondersteunende damwanden. Maar dit kan niet onbeperkt worden toegepast, want dan kan het hemelwater niet meer weg en dreigen er dus overstromingen. Van veel wanden zijn de ondersteunende palen verrot, zo blijkt uit onderzoek door duikers en sonarapparatuur. Het zal nog jaren gaan duren voordat de grote achterstand in het onderhoud enigszins is ingehaald.

Bron: NRC Next