De vergroting van binnensteden komt de leefbaarheid ten goede

7 juni 2021

Veel steden worstelen met de leefbaarheid van hun binnenstad. Veel mensen vinden het aantrekkelijk om daar te wonen. Er zijn veel bedrijven waar gewerkt kan worden, maar ook voorzieningen zoals winkels en horeca. Maar wat nu als de buitenring van die binnenstad niet alleen wordt volgebouwd met woningen maar ook wordt voorzien van de voorzieningen die de binnenstad zo aantrekkelijk maken? Volgens planoloog Martin van de Mans los je daarmee één van de belangrijkste vraagstukken voor gemeentebesturen op. Als in de wijken rond de binnenstad ook goede voorzieningen zijn dan zal dit voorkomen dat bewoners naar het centrum trekken voor vertier.

Vergroot de binnenstad

Het idee om de binnenstad te vergroten om daarmee de leefbaarheid te waarborgen gaat op voor veel steden in Nederland. Om succesvol te bouwen aan buitenwijken die deel moeten gaan uitmaken van de nieuwe binnenstad moet volgens Van der Mans rekening gehouden worden met een aantal principes. Allereerst moet de wijk een aantrekkelijk karakter hebben. Een groene binnenplaats en geen blinde muren, want die zijn onaantrekkelijk om langs te lopen. De te bouwen ‘blokken’ moeten niet alleen uit woningen bestaan maar ook winkels, kantoren en horeca bevatten.

De vergroting van binnensteden komt de leefbaarheid ten goede

Hoogbouw bespaart ruimte in de nieuwe binnenstad

Steeds meer mensen wonen alleen of met twee personen. Dit soort huishoudens geeft vaak de voorkeur aan een appartement. Zeker als ze daardoor in de binnenstad kunnen wonen. Daarom is hoogbouw ideaal voor de uitbreiding van die binnenstad. Maak de wijken autoluw met smalle straten zodat er meer ruimte is voor brede trottoirs en groen. Ook dit vergroot de leefbaarheid van de binnenstad. Tot slot adviseert Van der Mans om divers te bouwen zodat de verruimde binnenstad voor een zo groot mogelijke groep aantrekkelijk is. Huurwoningen, koopwoningen en verschillende bedrijfspanden die verschillende ondernemers aanspreken.

Iedere binnenstad is anders

Van der Mans realiseert zich dat deze principes niet standaard kunnen worden toegepast. Het hangt af van de beschikbare ruimte, de behoeftes van de plaatselijke bevolking en de bereidheid van bedrijven en horeca om zich te willen vestigen. Maar het principe van het uitbreiden van de binnenstad heeft volgens hem wel degelijk de toekomst.

Bron: Stadszaken