Verduurzaming loopt spaak door verkoop sociale huur

27 maart 2018

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moeten veel woningen worden verduurzaamd. Zo is in het energieakkoord van woningcorporaties afgesproken zat hun woningbezit in 2021 een gemiddeld energielabel B heeft. Helaas zorgde dit er niet voor dat de benodigde renovaties uit werden gevoerd, maar dat de energie-onzuinige woningen werden verkocht.

Verduurzamen is kostbaar

Circa 5,3 miljoen woningen moeten nog een hoger energielabel krijgen. Daarnaast moeten alle woningen van het gas af, wat veelal een dure renovatie betekent. Vooral voor woningeigenaren met lage inkomens is dit een probleem, zeker als er ook nog ander achterstallig onderhoud is. Extra financiering is over het algemeen niet haalbaar en ook niet verantwoord.

Versnipperd bezit is boosdoener

Een groot probleem is dat veel van de woningen met lage energielabels de afgelopen jaren zijn verkocht door woningcorporaties. De corporaties hebben de woningen in plaats van te renoveren, gewoon verkocht om er vanaf te zijn. Het gaat om 43.000 woningen. In aantallen lijkt te misschien mee te vallen, maar het lastige is dat de woningen over tienduizenden straten en blokken verspreid zijn.

Het versnipperde bezit dat hiermee ontstaan is tussen corporaties en particuliere woningeigenaren maakt het een verduurzamen een grote uitdaging. Ook kunnen de wijken niet van het gas af en lopen grote initiatieven voor renovatie stuk. Jeroen Pels, lid van de sectortafel Gebouwde omgeving onder leiding van Diederik Samsom, roept op om corporaties direct te verbieden de woningen met een label lager dan C en bij voorkeur A door te verkopen. Daarnaast moet er een systeem bedacht worden om het ‘uitpondingsbeleid’ van de afgelopen jaren te repareren.

Kan overheid verduurzamen stimuleren?

Pels noemt oplossingen zoals het ‘inponden’ van de reeds verkochte woningen ten behoeve van renovatie. Gerenoveerde woningen kunnen daarna tegen een eerlijke prijs weer worden terug verkocht of verhuurd. Ook zou het mogelijk zijn om de eigenaren van de verkochte woningen een budget te geven voor het verduurzamen van hun woning. Wellicht kan de overheid hier een rol pakken en de gehele gebouwde omgeving stimuleren om te verduurzamen.

Bron: Het Financieele Dagblad