Vacatures in de bouw steeds lastiger te vervullen

17 februari 2022

Het tekort aan personeel in de bouw is nu al nijpend en dat wordt de komende jaren alleen maar erger. De bouwsector is met man en macht op zoek naar goed geschoold personeel. Jaren stond werken in de bouw gelijk aan laaggeschoold en zwaar werk. Maar vanwege de krapte op de arbeidsmarkt gaan de salarissen omhoog. Er is in deze sector sprake van veel vergrijzing, waardoor in de komende jaren nog meer vakmensen nodig zijn. Daar komt bij dat de overheid hoge ambities heeft voor de woningbouw om het tekort aan huizen op te lossen.

EIB: Vraag naar personeel stijgt fors

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onderschrijft het tekort aan personeel in de bouw. Op iedere 1.000 medewerkers zijn er 68 vacatures, dat is meer dan voor de eerste bouwcrisis in 2008. Vanwege de huizencrisis werd schoolverlaters afgeraden om in de bouw te gaan werken, er was geen werk. Veel bouwvakkers die werden ontslagen volgden een omscholing. Mede hierdoor is er nu een enorm tekort aan goed geschoold personeel. Leerbedrijf Rijnmond Bouw merkt dat er grote vraag is naar personeel. Alle leerlingen die hier hun vakopleiding afronden kunnen direct aan de slag. Grote bouwbedrijven zoals Heijmans, BAM en TBI komen al tijdens de opleiding langs om de beste studenten voor hun bedrijf te interesseren. Na tien weken opleiding worden de leerlingen gedetacheerd bij een bouwer waar ze via een bbl-traject verder worden opgeleid. De opleiding wordt gesubsidieerd en bedrijven betalen een vergoeding voor de detachering.

Vacatures in de bouw steeds lastiger te vervullen

Geen nadeel van de coronacrisis

Toen in het voorjaar van 2020 de coronapandemie uitbrak werd gevreesd voor weer een crisis in de bouw. Maar niets bleek minder waar. Het werken in de buitenlucht bleek nu een belangrijk voordeel, de sector kon vrijwel zonder problemen doordraaien en de vraag naar personeel nam alleen maar toe. Vooral aannemers en installatiebedrijven zijn naarstig op zoek naar nieuw personeel. De komende jaren zijn er maar liefst 81.000 nieuwe arbeidskrachten in de bouw nodig. De helft van de bouwbedrijven verwacht dat zij de komende 5 jaar nog zullen kampen met een tekort aan personeel, zo blijkt uit een enquête van Cobouw.

Een half miljoen voltijdbanen

Het EIB schat dat de bouwsector rond het jaar 2026 zo’n half miljoen fulltime banen heeft. Daarmee is de sector één van de grootste in Nederland. Veel bouwvakkers zijn tegenwoordig zzp’er en dat heeft gevolgen voor de tarieven. Een uurloon van 35 euro is geen uitzondering. Deze werknemers moeten van hun inkomen natuurlijk wel zelf hun pensioen en eventueel ziekteverlof financieren. Daardoor wordt het voor opdrachtgevers flink duurder om te laten bouwen of renoveren. Werven van buitenlandse werknemers wordt ook lastiger. In landen zoals Polen zijn de salarissen gestegen waardoor deze mensen ook in eigen land een goed inkomen kunnen verdienen. Bij de eerste lockdown vertrokken veel buitenlandse werknemers naar huis en zij keerden lang niet allemaal terug toen de grenzen weer open gingen.

Veel vraag vanuit corporaties

Vooral corporaties staan in de rij bij Rijnmond Bouw. Zij moeten 5% van hun bouwsom inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die worden vaak opgeleid door dit opleidingscentrum. Maar aan de grote vraag kan lang niet altijd voldaan worden. Een bedrijf dat voor een groot project 8 mensen kon plaatsen moet worden teleurgesteld omdat anders andere gegadigden niet aan de beurt komen. Het zijn niet alleen jongeren die hier een opleiding volgen. Er werken ook statushouders of mensen die door problemen in het verleden buiten de boot zijn gevallen. Na 10 weken opleiding hebben ze een certificaat en bij goed functioneren een 100% baangarantie.

Bron: NRC