Tragere afgifte bouwvergunningen door coronavirus

16 april 2020

De afgifte van gemeentelijke bouwvergunningen lijkt opnieuw een fikse vertraging op te lopen. Dit is de vrees die verschillende brancheorganisaties delen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de omzet in de bouw. Dit komt bovenop de eerdere stikstofkwestie.

Verschillende problemen

De vertraging heeft verschillende oorzaken. Zowel bij de gemeenten zelf als bij de rechtbanken en de Raad van State treden problemen op. Niet alleen het vaststellen van bestemmingsplannen is een probleem. Ook het beoordelen van de bezwaarprocedures loopt meer en meer vertraging op.

Zorgen om vertraging

Dat de afgifte van bouwvergunningen vertraagt, is reden tot zorg. Dat stellen onder andere NVB Bouw en Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Leden hebben al diverse klachten bij hen neergelegd. Ook veel advocaten zien de problemen bij hun klanten steeds groter worden.

Thuiswerken werkt negatief

Het feit dat veel gemeentelijke ambtenaren moeten thuiswerken vormt voor een belangrijk deel het probleem. Dit verloopt minder soepel dan gehoopt. Dit heeft gevolgen voor de voorbereiding van de besluitvorming. Gemeenten zijn bijvoorbeeld veel lastiger te bereiken momenteel. Denk aan de welstandscommissie.

Tragere afgifte bouwvergunningen door coronavirus

Effect over drie maanden

Doordat de aanvraag voor bouwvergunningen nu stilligt, zal over drie maanden een duidelijk effect te zien zijn. Dat op dit moment nog gebouwd wordt, komt vooral doordat de vergunningen voor de crisis al werden afgegeven. Over drie maanden beginnen de zorgen.

Langer spelend probleem

Hoewel de coronacrisis als een punt van zorg wordt gezien, wordt het probleem wel breder getrokken. Het afgegeven van bouwvergunningen verliep al te traag, ook voor de problemen met corona. Er zijn te weinig bouwlocaties. Al op 20 maart werd een brief opgesteld om te zorgen dat de afgifte bleef doorlopen.

Houden aan de wet

Veel bouwbedrijven zien de overheid een afwachtende houding aannemen. Zoals ook al gebeurde in de stikstofkwestie. De coronapandemie is echter geen reden om niet de wet te volgen. Procedures mogen dus niet zomaar uitgesteld worden. De wettelijke termijnen moeten in acht genomen worden. Tegelijkertijd is ook te zien dat gemeenten met praktische problemen te maken hebben. Ze willen de procedures wel volgen, maar het werkproces is hier momenteel niet toereikend voor. Bijvoorbeeld doordat ze niet bij elkaar kunnen komen.

Langzaam verbetering zichtbaar

Hoewel de problemen met de bouwvergunningen nog groot zijn, zien betrokkenen wel langzaam verbetering. Het gaat nu soepeler dan in de eerste weken. De grootste problemen doen zich vooral voor bij de meer lastige projecten waarover al discussie bestond. Niet bij elkaar kunnen komen is dan een probleem.

Goed besluitvormingsproces

Het is geen probleem voor gemeenten om het besluitvormingsproces in te vullen. Hoewel bij elkaar komen niet gemakkelijk gaat, zijn er wel mogelijkheden in de anderhalvemetereconomie. Daarnaast is er een spoedwet Digitale besluitvorming aangenomen. Zo kan er digitaal vergaderd en besloten worden over bouwvergunningen en bestemmingsplannen.

Urgente zaken eerst

Rechtbanken en de Raad van State hadden problemen door sluiting. Omdat de zaken rond bouwvergunningen niet urgent werden bevonden in coronatijd, is daarin een vertraging ontstaan. Ook hier geldt dat het gebrek aan samenkomsten meespeelt in de vertraging. Bovendien worden digitale zittingen alleen met grote spoed georganiseerd. Dit zal naar schatting 4 tot 6 maanden aan vertraging gaan opleveren. Mits de einddatum van 28 april gehandhaafd blijft voor de maatregelen.
Bron: Het Financieele Dagblad