Onderschat het belang van de teamleider niet

7 april 2022

In grotere organisaties staan medewerkers vaak onder directe leiding van een teamleider. Daarboven staan dan afdelings- of sectorhoofden en daar weer boven zetelt de directie. De rol van teamleiders wordt volgens Ben Tiggelaar, columnist bij NRC, flink onderschat. Er wordt door bedrijven jaarlijks flink geïnvesteerd in scholing van leidinggevenden als het gaat om coaching en andere competenties. Maar die scholing is doorgaans weggelegd voor het hogere kader. De teamleider moet zich maar zien te redden, terwijl er veel op zijn bord ligt.

Functioneren van medewerkers hangt af van de teamleider

Of een medewerker goed functioneert, lekker in zijn vel zit en gelukkig is met zijn baan zijn factoren die vaak samenhangen met de rol die de teamleider vervult. Die teamleiders hebben het niet makkelijk. Ze managen vaak grote teams van soms wel tientallen medewerkers. Dan is persoonlijke aandacht geven en je medewerkers regelmatig 1 op 1 spreken bijna niet te doen. Werkgeluk, betrokkenheid en vitaliteit vinden managers altijd prachtige termen die zeker aandacht verdienen. Maar voor de teamleiders geldt dat ze er in de eerste plaats voor moeten zorgen dat het werk van het team op tijd af is. Daarna is er tijd om aan dit soort subjectieve zaken aandacht te besteden.

Bedrijven moeten investeren

Veel bedrijven kampen met personele problemen. Er is veel verloop, door (de nasleep van) corona is het ziekteverzuim hoog. Gekwalificeerd personeel is moeilijk te krijgen en vast te houden. Wil ene bedrijf daar werkelijk iets aan doen dan is er volgens Ben Tiggelaar maar één oplossing: Schenk meer aandacht aan de rol van de teamleider. Als die zijn (of haar, uiteraard) werk goed kan doen dan zal dat leiden tot meer betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers. En daar heeft het hele bedrijf uiteindelijk voordeel van. De invloed van teamleiders wordt dan ook niet voor niets in veel gevallen zwaar onderschat.

Bron: NRC