Stijgende huizenprijzen deels veroorzaakt door monetair stelsel

3 september 2021

Het huidige monetaire stelsel in Nederland is mede de veroorzaker van de snel stijgende huizenprijzen. Natuurlijk zijn er meer oorzaken. Het enorme tekort aan woningen draagt er zeker toe bij dat de prijzen voor koopwoningen de pan uit rijzen. In juli 2021 steeg de gemiddelde vraagprijs voor een huis met meer dan 16%. Een dergelijke forse stijging zagen we voor het laatst in oktober 2000. Een bestaande koopwoning kost inmiddels gemiddeld 410.000 en is voor steeds minder mensen bereikbaar. Als beleggingsobject worden huizen echter steeds interessanter.

Lage rente en gunstige voorwaarden

De hypotheekschuld in Nederland wordt steeds hoger. Dat komt door de relatief gunstige voorwaarden waaronder er geld kan worden geleend. Daar komt bij dat spaargeld op de bank niets meer oplevert en mensen dus op zoek gaan naar andere manieren om hun vermogen te laten groeien. Het huidige monetaire stelsel nodigt uit om in vastgoed te investeren. Dankzij de lage rente kan er goedkoop geld worden geleend als het eigen vermogen niet voldoende is. Dit maakt de kans groter en groter dat de ‘huizenbubbel’ op een bepaald moment uit elkaar spat, zoals dat ook in 2008 gebeurde.

Stijgende huizenprijzen deels veroorzaakt door monetair stelsel

740 miljard hypotheekschuld

Omdat het in Nederland zeer aantrekkelijk is om geld te lenen voor een woning, heeft ons land een zeer hoge hypotheekschuld in vergelijking tot andere landen. Die bedraagt anno 2021 ongeveer 740 miljard euro, zo berekende De Nederlandsche Bank. Door verschillende maatregelen, zoals gunstiger voorwaarden voor starters die gemeenten aanbieden, zal deze schuld de komende tijd alleen nog maar verder oplopen. Niet alleen DNB maar ook de AFM waarschuwen de lokale overheden voor de risico’s die dit met zich meebrengt. De NVM ziet op dit moment nog geen problemen. Bij mensen die recent een woning kochten is de verhouding tussen het inkomen en de woonlasten nog steeds in evenwicht.

Lage buffers bij banken

Deskundigen maken zich wel zorgen over de positie van banken. De bekende Amerikaanse bank Lehman Brothers kwam in grote problemen toen in Amerika de huizenmarkt instortte. Naar aanleiding van de vorige kredietcrisis werd aan banken de eis gesteld dat zij een buffer van minimaal 15% moeten aanhouden om dergelijke tegenvallers op te vangen. Momenteel is die buffer echter alweer geslonken tot 5%. Dat is een wezenlijk risico als de huizenprijzen door een crisis opnieuw fors instorten.

Bron: Het Financieele Dagblad