Alle spullen op aarde wegen nu meer dan wat er leeft en groeit

22 december 2020

Het gewicht aan materialen van alles wat de mens heeft geproduceerd op aarde weegt inmiddels meer dan wat er is aan levende have zoals mensen, dieren, planten en bacteriën. Dat hebben Israëlische wetenschappers berekend en gepubliceerd in het bekende wetenschappelijke tijdschrift Nature. Bij de berekening van het gewicht van ‘het leven’ wordt de mens meegerekend en de gewassen die hij verbouwt, alle dieren op aarde, planten, bacteriën en schimmels, zowel in zee als op het land.

Alle spullen op aarde wegen nu meer dan wat er leeft en groeit

De mens is van ongekende invloed op de aarde

De wetenschappers die het onderzoek uitvoeren constateren dat de mens van enorme invloed is van het gewicht aan materialen op aarde. Vooral omdat we steeds meer bouwen. Daarnaast wordt er gegraven en gemijnd en worden rivieren verlegd en tunnels gegraven en zelfs complete eilanden gemaakt. Rond 1900 bedroeg het gewicht van door de mens gemaakte spullen ongeveer 3% van alle biomassa. Die biomassa bedraagt volgens berekeningen 1 teraton (1.000.000.000.000.000). In 2020 is het gewicht van wat de mens maakte voor het eerst boven dit getal uit gestegen. Om tot hun berekening te komen raadpleegden de onderzoekers verschillende bronnen, zoals van huizen, wegen en materiaalvoorraden zoals beton, papier en glas. Het aandeel van de mens en zijn vee en gewassen is overigens zeer gering, slechts 0,01%. De meeste biomassa wordt gevormd door planten, zo’n 90%.

Onzekerheid over de cijfers is slechts klein

De onderzoekers constateren in hun onderzoek dat er een kleine onzekerheid in hun berekeningen zit. Het omslagpunt waarop de spullen op aarde meer wegen dan de biomassa ligt niet precies op het jaar 2020. Ze schatten in dat dit punt ligt tussen 2014 en 2026. Maar de berekeningen zijn zeker solide, dus ver zitten we er niet naast, zo concluderen zij in hun studie. De ontwikkelingen zijn zorgelijk. Met name de grootschalige ontbossing levert een grote bijdrage aan de afname van het gewicht aan materialen die tot de biomassa behoren. Deskundigen die het rapport bestudeerden komen tot de conclusie dat er een nog grotere noodzaak is om te recyclen.

Bron: NRC Next