Het RIVM komt met nieuwe richtlijnen voor ventilatie vanwege risico’s door aerosolen

7 juni 2021

Aerosolen werden bekend tijdens de corona uitbraak. De rondvliegende druppeltjes zouden een groot risico vormen bij de verspreiding van het virus. Lange tijd kwam het RIVM niet met een officieel standpunt ten aanzien van aerosolen maar daar komt nu verandering in. Deskundigen hameren er al langer op dat het RIVM komt met officiële richtlijnen aangaande aerosolen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en ook het CDC, de Amerikaanse equivalent voor het RIVM, deden dit al eerder. In de nieuwe richtlijnen die eind me werden gepubliceerd op de website van het RIVM wordt gewaarschuwd voor de minuscule druppeltjes en wordt gewezen op het belang van goede ventilatie van binnenruimtes.

Het belang van ventileren werd lang onderschat

Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw werd ventileren steeds minder belangrijk. Energie besparen was het devies en dus was een raam openzetten een no go. De introductie van deodorant zorgde ervoor dat mensen fris roken en dus werd ook het verdrijven van zweetluchtjes een stuk minder belangrijk. Mensen ruiken ook geen gevaarlijke stoffen, daarom werd hier steeds minder aandacht aan besteed, met uitzondering van koolmonoxide. Gebouwen werden ‘potdicht’ opgeleverd om vooral de warmte binnen en de kou buiten te houden in de winter en in de zomer dit proces juist om te keren. Pas in de loop van deze eeuw kwam er weer meer aandacht voor goede ventilatie van gebouwen.

Het RIVM komt met nieuwe richtlijnen voor ventilatie vanwege risico's door aerosolen

Aerosolen waren lang impopulair

Al in de jaren 50 van de vorige eeuw probeerde de Amerikaanse wetenschapper William Wells aantonen dat tuberculose door zwevende druppeltjes in de lucht kon worden overgedragen. Zijn studie werd pas serieus genomen toen Wells zelf al was overleden, hij maakte de publicatie ervan niet meer mee. Datzelfde gebeurde bij de uitbraak van corona. Wetenschappers die wezen op de risico’s van aerosolen konden op weinig bijval rekenen. Kleine druppeltjes bevatten nauwelijks virus, was jarenlang het devies. Ze zijn dus geen risico om een ziekte te verspreiden. Inmiddels denken de wetenschappers daar anders over. Aerosolen met virus ‘aan boord’ kunnen enkele meters afleggen in de binnenruimte en daardoor wel degelijk een virus overdragen.

Tot 20 keer meer kans op besmetting in een binnenruimte

Recente studies tonen aan dat je in een binnenruimte wel tot 20 keer meer kans loopt om een besmetting op te lopen dan buiten. Druppeltjes blijven binnen immers veel langer hangen, vallen uit elkaar en viola, de aerosol kan zijn werk doen en een besmetting meterslang meedragen. Niet ventileren kost levens, zo beweren onderzoekers stellig. Investeren in goede ventilatiesystemen kost natuurlijk een flinke hap uit het bedrijfsbudget. Maar er zijn ook simpele maatregelen die kunnen worden genomen. Laat de deuren van een stilstaande lift open staan. Zet een raam en deur tegen elkaar open in een kantoorruimte. Met dit soort simpele maatregelen wordt al veel bereikt.

Bron: NRC Next