Rapport: Het Google datacenter in de Groningse Eemshaven is omhuld door geheimzinnigheid

13 juni 2022

In de Eemshaven in Groningen wordt een groot datacenter voor Google gebouwd. Eind mei werd een rapport gepresenteerd van een onafhankelijke onderzoekscommissie. Daaruit blijkt dat controlerende overheden en ook de commissarissen van het havenbedrijf niet werden betrokken bij de deals. Deze werden grotendeels geheim gehouden. Directeuren die de deals sloten hadden hiervoor in bepaalde gevallen niet de vereiste bevoegdheden.

Geheime overeenkomst

In 2013 werd een geheime overeenkomst gesloten tussen familiebedrijf Bakker Bierum en Groningen Seaport. Het mandaat van de directeur van Bakker Bierum bedroeg ten tijde van de deal 5 miljoen euro. De overeenkomst is geheim en wordt daarom in het rapport van de onderzoekscommissie niet inhoudelijk besproken. De deal overschreed echter wel dit mandaat, zo luidt de conclusie. Wel is duidelijk dat de familie toestemming kreeg om windmolens te plaatsen. Aanvankelijk wilde de familie veel meer geld voor de grond. Zonder de aankoop daarvan kon de bouw van het datacenter voor

Debat in Provinciale Staten

Het rapport van de onderzoekscommissie over het datacenter voor Google in de Eemshaven werd eind mei 2022 overhandigd aan gedeputeerde IJzebrand Rijzebol. Op korte termijn zal het provinciebestuur van Groningen er een debat over voeren.

Bron: NRC