Provincies willen geen landelijke bemoeienis bij toewijzing bouwlocaties

21 september 2020

Deskundigen pleiten ervoor dat het Rijk een belangrijke rol gaat spelen bij het toewijzen van bouwlocaties in Nederland. Nu duurt het vaak veel te lang voordat er gestart kan worden met bouwen. Gemeenten en investeerders staan te trappelen, maar provincies trappen vaak op de rem, omdat ze het belangrijk vinden om het groen en de natuur in de provincie te beschermen. Nu de verantwoordelijkheid voor het toewijzen van bouwlocaties bij de gemeenten ligt, blijkt dat procedures vaak veel meer tijd in beslag nemen en veel projecten daardoor niet of veel te laat van de grond komen.

‘Bemoeienis van het Rijk lost het huizentekort niet op’

De 5 Nederlandse provincies met het hoogste huizentekort van dit moment, te weten Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland, stellen dat het probleem niet wordt opgelost als het Rijk zich actief gaat bemoeien met het aanwijzen van bouwlocaties. Gedeputeerden uit deze provincies pleiten eerder voor meer geld en investeringen in de infrastructuur. Ondersteuning van het Rijk bij al bestaande bouwplannen is dan ook veel effectiever, aldus vertegenwoordigers van de provincies. Het Rijk zou een meer coördinerende taak op zich moeten nemen, dit is veel effectiever dan dwingend bouwlocaties aanwijzen in de provincies.

Provincies willen geen landelijke bemoeienis bij toewijzing bouwlocaties

Terugkeer van het ministerie van VROM bepleit

Steeds meer deskundigen pleiten voor de terugkeer van het Ministerie van VROM, dat in 2010  werd opgeheven. Op die manier kan het Rijk meer sturing geven aan het toewijzen van bouwlocaties om op die manier het steeds verder oplopende tekort aan woningen op te lossen of in ieder geval te beperken. Maar de provincies staan sceptisch tegen het simpelweg teruggeven van de verantwoordelijkheid aan het Rijk. Om het tekort aan woningen op te lossen moeten er jaarlijks 75.000 woningen worden gebouwd, een streven dat in de afgelopen jaren slechts 1 keer werd gehaald en ook in 2020 weer ver achter zal blijven met hooguit 55.000 nieuwe huizen.

Betere afstemming kan afgifte van bouwvergunningen versnellen

De provincies wijzen juist naar het Rijk als het gaat om de vertragingen. In Gelderland kunnen zo’n 3.000 bouwvergunningen niet worden afgegeven. Oorzaak: Het landelijke stikstof- en PFAS-beleid. Binnen de landelijke overheid gaan 3 ministeries over de woningbouw, namelijk Binnenlandse Zaken, Landbouw en Infrastructuur. Als deze ministeries beter zouden samenwerken, dan kunnen procedures wellicht worden versneld, aldus critici in de provincies.

Bron: Het Financieele Dagblad