Particulieren worden afgeschrikt door hoge kosten voor verduurzaming van woningen

15 augustus 2019

De kosten voor verduurzaming van woningen dreigen de particuliere huizenbezitter boven het hoofd te groeien. Astronomische bedragen voor warmtepompen en andere maatregelen schrikken veel huizenbezitters af. Gemeenten moeten dan ook het voortouw nemen om de energietransitie in goede banen te leiden. Een wijkgerichte aanpak kan veel kosten besparen.

Woonlastenneutraliteit moet overeind blijven

Volgens emeritus hoogleraar fiscale economie Leo Stevens is het belangrijk dat de woonlastenneutraliteit wordt gewaarborgd. De bewoner, ongeacht of dit een huurder of eigenaar is, moet niet worden geconfronteerd met enorme stijging van lasten, want dat kunnen veel huishoudens simpelweg niet opbrengen. Daarom is het bij de verduurzaming van woningen van cruciaal belang dat de eventuele extra kosten worden gesubsidieerd door het Rijk. Momenteel besteedt een huurder gemiddeld zo’n 38% van zijn inkomen aan woonlasten. Een huiseigenaar ongeveer 29%. Dan zou de conclusie kunnen zijn dat de lasten voor de huiseigenaar wel wat omhoog kunnen. Maar dat staat dan wel weer haaks op het beleid van het Rijk om het eigen woningbezit te stimuleren. Bovendien ontvangt een deel van de huurders een huurtoeslag om de lasten te matigen.

Particulieren worden afgeschrikt door hoge kosten voor verduurzaming van woningen

Fiscale voordelen bij verduurzaming door woningbezitters

Volgens hoogleraar Stevens ligt het de hand dat de kosten voor investeringen fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. Dit om verduurzaming van woningen ook voor huiseigenaren haalbaar te maken. Ook zou gedacht kunnen worden aan lastenverlichting door woningbezitters niet langer te verplichten om de gehele hypotheek lineair af te lossen in 30 jaar. Dit is nu bij nieuwe hypotheken het geval. Een aflossing van 50% zou voldoende moeten zijn om problemen bij verkoop te voorkomen.

Hierdoor ontstaat er ruimte om deze groep huiseigenaren tegemoet te komen. Hoe de kosten uiteindelijk op de huurders en woningbezitters worden verhaald als er sprake is van een wijkgerichte aanpak moet nog nader worden uitgewerkt. De term baatbelasting is hierbij al gevallen, maar hier kleven nog de nodige haken en ogen aan om dit zonder meer te kunnen toepassen.

Bron: Het Financieele Dagblad