De overheid moet fors meer investeren voor de renovatie van de Afsluitdijk

6 juni 2022

De renovatie van de Afsluitdijk had al ver gevorderd moeten zijn maar niets is minder waar. Het project gaat fors meer geld kosten en gaat veel langer duren dan gepland. De bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren, BAM, Rebel en Van Oord, samen het bouwconsortium Levvel. Eerder werd het project al 120 miljoen duurder. Nu blijkt dat Rijkswaterstaat nog eens in de buidel moet tasten, deze keer voor maar liefst 238 miljoen.

Nieuwe aanbesteding spuisluizen

Al jaren is er geruzie over de kosten van het project. De bedrijven binnen Levvel beschuldigen Rijkswaterstaat van het verstrekken van onjuiste gegevens. Daardoor wordt de renovatie van de 90 jaar oude Afsluitdijk fors duurder. Daar komt bij dat het renoveren van de spuisluizen uit de oorspronkelijke aanbesteding gehaald en opnieuw aanbesteed. Dit wordt dan de derde financiële tegenvaller. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit eind mei 2022 in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.

De overheid moet fors meer investeren voor de renovatie van de Afsluitdijk

Onjuiste gegevens

Het project werd in 2018 gegund aan BAM, Van Oord en Rebel. Al snel daarna bleek dat er door Rijkswaterstaat onjuiste informatie was verstrekt over waterstanden en de hoogte van golven Ontwerpen moesten worden aangepast om de renovatie van de Afsluitdijk goed uit te voeren. Daardoor worden de kosten in ieder geval 358 miljoen euro hoger. Dan zijn we er nog niet, want er staan nog wat zaken open die kunnen leiden tot nog eens 87 miljoen aan extra kosten. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat de nieuwe aanbesteding van de renovatie van de spuisluizen flink duurder uit gaat pakken. De recent fors gestegen kosten voor grondstoffen en energie zullen hier zeker invloed op hebben zo is de verwachting.

Rijkswaterstaat past werkwijze aan

De problemen bij de renovatie van de Afsluitdijk staan niet op zichzelf. Eerder moest er al fors extra geld worden geïnvesteerd voor het Zuidasdok en de Zeesluis IJmuiden. Rijkswaterstaat leed daardoor flink gezichtsverlies als gezaghebbend instituut. Op basis van deze ervaringen is in de afgelopen jaren de werkwijze voor aanbestedingen van grote projecten aangepast. Zo wordt er voorafgaand aan gunning met kandidaten gesproken en worden projecten vaker in delen aanbesteed. De verwachting is dat een deel van de werkzaamheden volgens plan in 2025 kan worden afgerond. Dat geldt niet voor de renovatie van de sluizen.

Bron: Het Financieele Dagblad