De oplossing voor de woningkrapte: Zelf bouwen

3 december 2018

In Amsterdam is een bijzonder project gestart. Een groep mensen gaat daar onder de naam Woningcorporatie De Warren, zelf een appartementencomplex bouwen. Het wordt een modern complex met woningen, met zonnepanelen op het dak en een gemeenschappelijke ruimte die meerdere verdiepingen beslaat. De grote vraag naar woningen in de hoofdstad en de krapte die daardoor ontstaat, heeft deze mensen, vooral twintigers en dertigers, ertoe gebracht om de handen ineen te slaan.

Geen ontwikkelaar of investeerder

Het grote verschil met een woningcoöperatie is dat bij De Warren alles door de bewoners wordt beslist. Er worden afspraken gemaakt over het onderhoud van het complex, maar ook over wie er wel en niet mogen komen wonen. De toekomstige bewoners verwachten ergens in 2021 hun nieuwe appartement te kunnen betrekken. De huurprijzen gaan tussen de 450 en rond de 1000 euro per maand bedragen. In andere landen zoals Zweden en Zwitserland is dit fenomeen al langer bekend. In de Zwitserse stad Zürich is ongeveer 1/3 van de woningen eigendom van dergelijke corporaties. Adri Duivesteijn, lid van de Eerste Kamer, is de gangmaker voor deze ontwikkeling in Nederland. Hij wist voor elkaar te krijgen dat de Wooncorporatie als zodanig in de Woningwet werd opgenomen in 2013. Dit maakte initiatieven zoals in Amsterdam mogelijk.

Kavels in Amsterdam

In Amsterdam zijn momenteel al 3 kavels aangewezen voor zelfbouw door een coöperatie. Een 4e wordt hier mogelijk aan toegevoegd. Om de financiering makkelijker te maken wordt de grond door de gemeente voor een aantrekkelijke prijs aangeboden. De Warren won de eerste aanbesteding en kan nu dus concrete plannen gaan maken voor de bouw. De gemeente heeft als voordeel dat de garantie kan worden afgedwongen dat de woningen zolang ze verhuurd worden altijd een sociale of middenklasse huurprijs zullen houden. Dit is een punt waar veel professionele beleggers afhaken omdat hun winstoogmerk daardoor in het gedrang komt.

Zorgen voor elkaar

Het bouwen van woningen met een acceptabele huurprijs was niet het voornaamste doel van De Warren. Natuurlijk is de woningnood een aandachtspunt, maar er speelt meer. De deelnemers willen ook graag een prettige plek creëren waar een groep mensen op een prettige manier kan samenwonen. Daar komt ook bij dat deze mensen de behoefte hebben en ook de bereidheid om samen te werken en indien nodig voor elkaar klaar te staan. In het te bouwen complex kunnen toekomstige bewoners kiezen voor een complete woning met eigen voorzieningen of een studio met gedeelde badkamers en grote woonkeukens. Er wordt binnen De Warren, maar ook bij vergelijkbare projecten in andere steden, goed nagedacht over hoe mensen kunnen samen wonen met aandacht voor aspecten als duurzaamheid en ouder worden in combinatie met zelfstandig wonen.

Woonproject in Rotterdam

Ook in Rotterdam worden plannen ontwikkeld voor nieuwbouw van woningen. Het gaat om onder andere woningen voor samengestelde gezinnen. De bestuursleden van de corporatie zijn gaan kijken in Zwitserland, waar het fenomeen van zogenaamde “Grosswonungen” heel gebruikelijk is. Het zijn huizen met bijvoorbeeld een gezamenlijke woonkamer en verder min of meer zelfstandige woningen. Ideaal als je je ouders in huis wilt nemen, je kinderen meer zelfstandigheid willen of als je als gescheiden ouders toch onder hetzelfde dak wilt blijven wonen.

Er komt veel bij kijken

Het opzetten van een eigen wooncoöperatie is geen kleinigheid. Je moet wel de nodige kennis van zaken hebben en mensen in je bestuur kunnen krijgen die voldoende inbreng hebben. De financiering is soms een probleem omdat het fenomeen nog vrij nieuw is. Daar komt nog bij dat de regelgeving in Nederland nog niet is aangepast op particuliere woningcorporaties. Er is dus nog veel werk te doen. Maar de verwachting is dat in de toekomst zo’n 100 initiatieven in Nederland ontwikkeld gaan worden voor deze nieuwe vorm van exploitatie van betaalbare huurwoningen.

Bron: FD