NCO pleit voor forse investeringen in het MKB in Nederland tot 1,75 miljard euro

8 november 2021

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is van mening dat Nederland fors moet investeren in het midden- en kleinbedrijf. Alleen dan kunnen bedrijven in deze sector zelf investeren en innoveren en zo uitgroeien tot gezonde bedrijven binnen hun sector. Het NCO schat in dat een bedrag van minimaal 420 mln tot 1,75 mrd nodig is om dit doel te kunnen bereiken. Het is de bedoeling dat het fonds zijn geld betrekt van investeerders, maar er wordt ook ondersteuning vanuit de overheid verwacht. De ministers Wopke Hoekstra van Financiën en Stef Blok van Economische Zaken is geadviseerd om een startkapitaal van 350 mln euro beschikbaar te stellen.

Grote investeringen lastig voor het mkb

Het mkb in Nederland heeft het op een aantal fronten lastig. Er is vaak te weinig eigen vermogen om te kunnen investeren. Het mkb kan wel terecht bij banken voor een lening. Het gaat dan vooral om bedragen tussen 250 miljoen en 5 miljard zijn vaak lastig op te halen. Omdat ook het midden- en kleinbedrijf moet verduurzamen en daarnaast moet innoveren om toekomstbestendig te zijn en te blijven, is ondersteuning vanuit een breed fonds meer dan welkom, aldus NCO-voorman Harold Goddijn, tevens directeur van TomTom.

NCO pleit voor forse investeringen in het MKB in Nederland tot 1,75 miljard euro

Een extra financiële impuls is nodig

Er is al een aantal fondsen in het leven geroepen om het mkb te ondersteunen bij het investeren. Zo is er NLinvest onder leiding van Wouter Bos dat bedrijven helpt bij risicovolle investeringen, waar andere investeerders niet in durven stappen. Ook is er het ‘Wopke-Wiebesfonds’.  Dit is een fonds met een inleg van 20 miljard voor lange termijn. Het gaat hierbij om investeringen in onder meer kennis, infrastructuur, innovatie en onderzoek. Dit fonds investeert gedurende minimaal 5 jaar.  Het nieuw op te richten fonds zou gedurende 14 jaar het mkb moeten ondersteunen. Ook Koningin Máxima, zoals bekend zeer geïnteresseerd in de financiering van kleinere ondernemers, is lid van het comité.

Bron: Het Financieele Dagblad