Wat kan een manager nu echt?

9 maart 2020

Het beeld dat manager van zichzelf heeft, klopt lang niet altijd met de werkelijkheid. Dat is op zich geen probleem. Het is alleen zaak om die bewustwording wel te creëren. Dat kan door te zorgen voor de nodige zelfkennis.

Het gedrag van de manager

Aan het gedrag van de manager is te bepalen wat voor type het betreft. Dit weten experts te vertellen. Wie gericht is op presteren, begint bijvoorbeeld geen praatje over de thuissituatie van een medewerker op het moment dat er een crisissituatie op het bedrijf is. Terwijl de verbinder juist wel stopt om naar thuis te vragen. Let op dat hierbij het één niet beter dan het ander is.

Het gebrek aan zelfkennis

Het probleem bij veel managers is een gebrek aan goede zelfkennis, stellen de specialisten. Ze zijn vaak meer bezig met hun carrière dan met zichzelf. Terwijl tegenwoordig ervaring en scholing alleen niet voldoende zijn. Ook gedrag speelt een grote rol. Managers die zich aan tests op het gebied van presteren, verbinden en beïnvloeden laten onderwerpen, worden soms met lastige uitkomsten geconfronteerd. Vaak zijn ze niet zo verbindend als ze denken.

Wat kan een manager nu echt

Altijd dezelfde keuzes

Wat vaak opvalt is dat er ook geen onderscheid in het gedrag thuis en op kantoor bestaat. Veel managers denken thuis anders te zijn, maar blijken thuis precies op dezelfde wijze te reageren. Wie gericht is op presteren maakt eerst een klus af en kijkt dan pas bij het huilende kind wat er aan de hand is. Dit zit er vaak al op jonge leeftijd in. Al is verbetering wel mogelijk.

Werken aan zwakke punten

Het is voor managers vooral zaak om te werken aan de zwakke punten. Wie goed is in presteren en beïnvloeden, moet werken aan de vaardigheden om te verbinden. Bijvoorbeeld door meer sociale interactie centraal te stellen in het eigen gedrag. Dit zal soms een stroeve start kennen. Het is in alle gevallen goed wanneer de manager de zwakke punten kent.

Problemen op de werkvloer

Uit onderzoek in 2015 bleek dat de helft van de Amerikaanse werknemers van baan wisselt vanwege een slechte relatie met de leiding. Dit ontneemt het plezier. Dit is volgens experts terug te voeren op de wijze waarop de leidinggevenden erin staan. Sommigen blijven hun gehele leven bij één werkgever en anderen wisselen voortdurend. De eerste groep heeft vaak geen idee wat ze anders hadden moeten doen. Terwijl baanveranderaars bewust met zichzelf bezig zijn.

Reden voor ontslag

Er zit een gevaarlijke valkuil in voor de manager. Wie aangenomen wordt op basis van vaardigheden, kan ontslagen worden op basis van karakter en persoonlijkheid. Ervaringen uit het verleden hebben tegenwoordig minder waarde door de snelle ontwikkeling. Aanpassen is daardoor veel meer van belang geworden. Wat je altijd gedaan hebt, geldt niet meer.

Verkrijgen van meer zelfinzicht

Het verkrijgen van meer zelfinzicht kan op vele manieren. Zo is het bijvoorbeeld slim om boeken te lezen. Dit biedt allerlei nieuwe inzichten. Het juiste moment om uit een situatie te stappen bijvoorbeeld. Of jezelf een spiegel voorhouden.

Meer doen als manager

Het is ook zaak voor de manager om meer te doen. Zelfkennis opdoen is een goede stap, maar dit kan niet een keertje. Zoals een bezoek aan de tandarts iedere zes maanden op zichzelf ook niet genoeg is om een schoon gebit te behouden. Er moet ook een wil zijn om er dagelijks mee aan de slag te gaan.

Weinig tijd voor nodig

Denk niet dat er dure, langdradige rapporten voor nodig zijn. In sommige gevallen is een gesprek van tien minuten al ruim voldoende. Daar kan de manager mee verder.

Bron: Het Financieele Dagblad