Malafide bedrijven springen in gat in de markt voor asbestverwijdering

17 september 2018

Asbest is gevaarlijk, daar is iedereen het inmiddels wel over eens. In heel Nederland zijn nog veel huizen te vinden met een asbesthoudend dak. In 2024 moet al dat asbest verwijderd zijn. Eigenaren van woningen die zo’n dak hebben schrikken behoorlijk van de kosten, die kunnen oplopen tot wel 70.000 euro per woning. Malafide bedrijven gaan bij de huizenbezitters langs om hen een aanbod te doen voor een veel lager bedrag. Maar is dit wel legaal?

Verleidelijk aanbod

Bewoners kregen een aanbod van 10.000 euro voor het vervangen van het dak. Dat klinkt natuurlijk reuze aantrekkelijk vergeleken met de veel hogere bedragen die eerder werden genoemd. Maar oplettende bewoners gingen na het ontvangen van de offerte op onderzoek uit en kwamen erachter dat het bedrijf dat dit lucratieve aanbod deed helemaal niet was geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Illegale dumping

Een verbod op[ daken van asbest is vrijwel onhaalbaar volgens de Vereniging van Asbestverwijderende bedrijven. Daar komt bij dat als de Tweede Kamer inderdaad met deze weet instemt het aantal malafide bedrijven alleen maar zal groeien. Asbest dat op ondeskundige en onveilige wijze wordt verwijderd levert een enorm risico op. Daarnaast zijn natuurorganisaties bang dat deze bedrijven het asbest illegaal in de natuur dumpen, met alle gevaren voor mens en dier van dien. Staatsbosbeheer constateert een toename van het aantal illegale dumpingen van asbest. In 2017 waren dit er al 32 tegen slechts 12 in 2015. Halverwege 2018 staat de teller al op 15. Dit lijkt slechts het topje van de ijsberg. Schattingen leren dat alleen al in Brabant jaarlijks 150 keer illegaal asbest in bossen wordt gedumpt.

Strafzaken tegen illegaal saneren

Op dit moment lopen er al diverse strafzaken tegen bedrijven die illegaal asbest hebben gesaneerd. De boete hiervoor kan oplopen tot 13.000 euro. Ambtenaren die toezicht houden op het saneren van asbest worden soms bedreigd wanner zij illegale sanering van asbest constateren. Dit heeft al geleid tot lichamelijk geweld en bedreiging. Burgers worden opgeroepen om het bij de gemeente te melden als er sprake zou zijn van het illegaal saneren van asbest. Gezien het aanstaande verbod op asbest zal het aantal saneringen dat zonder vergunning wordt uitgevoerd waarschijnlijk verder gaan toenemen.

Bron: NRC