Leegloop in de Randstad, maar het aantal inwoners daalt niet. Hoe zit dat?

4 september 2022

Al ruim voordat corona leidde tot een andere kijk op werken en vrije tijd is er sprake van een ‘uittocht’ uit de Randstad. Steeds meer mensen willen meer ruimte of zoeken een huis met een minder hoge huur of aankoopprijs. Ze verhuizen in veel gevallen naar plaatsen net buiten de Randstad, sommigen gaan verder weg en vinden een nieuwe plek in de Achterhoek, Zeeland of Brabant. Maar toch daalt het aantal inwoners van de 4 grote steden en de gebieden er omheen die al sinds jaar en dag de Randstad wordt genoemd niet. Dat heeft verschillende oorzaken.

Piekjaar 2021

In 2021 vertrokken 75.000 mensen uit de Randstad. Deze uittocht werd vermoedelijk deels ingegeven door de ontwikkelingen in verband met corona. Thuiswerken veroverde definitief zijn plaats en ook toen lockdowns en andere maatregelen niet meer van toepassing waren bleven veel mensen deels thuiswerken. Daarom was het niet meer nodig om op fiets- of ov-afstand van het werk te wonen. Dit bewoog mensen ertoe om op zoek te gaan naar een huis met meer ruimte, een tuin en in een groenere omgeving. In 2021 verhuisden 53.000 mensen juist naar een plek binnen de Randstad.

Dalend woningaanbod

Een teken dat het met de leegloop van de Randstad wel meevalt is het feit dat er nog steeds heel weinig woningen beschikbaar zijn. Wie een huis wil kopen heeft maar heel weinig keus. Wie wil huren staat jaren op de wachtlijst. Volgens het CBS heeft de Randstad duidelijke grenzen. Maar er zijn argumenten om te stellen dat die niet meer kloppen. In steden als Almere, Houten en Moerdijk wonen heel wat mensen die werken in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Het zou dus logisch zijn om deze plaatsen bij de Randstad te betrekken. In dat geval neemt het aantal inwoners juist toe.

Leegloop in de Randstad, maar het aantal inwoners daalt niet

Immigratie

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vooral immigratie een rol speelt. Het gaat immers niet alleen om het aantal mensen dat verhuist van of naar een gebied als het aantal inwoners moet worden bepaald. Neem bijvoorbeeld Amsterdam. In 2021 verhuisden er ruim 13.000 mensen meer uit de hoofdstad dan dat er vanuit de rest van Nederland kwamen wonen. Maar daar staat tegenover dat Amsterdam in dat jaar ruim 37.000 immigranten begroette. Er emigreerden weliswaar ook mensen uit de hoofdstad, maar dat waren er slechts iets meer dan 19.000. Dit resulteert in een positief saldo van ongeveer 17.750. Datzelfde beeld laten Rotterdam en Den Haag zien. Alleen in Utrecht lagen de cijfers iets anders, daar was een hoger geboortecijfer.

De Randstad wordt groter

Het idee dat de Randstad ‘leeg loopt’ klopt dus niet helemaal. De uittocht gaat vaak niet verder dan naar plaatsen die net buiten de officiële grenzen van dit gebied liggen. De conclusie moet dus eigenlijk zijn dat het gebied dat we de Randstad noemen groter wordt. Afhankelijk waar in de toekomst nieuwe woningen gebouwd kunnen gaan worden zal deze ontwikkeling zich zeer waarschijnlijk ook de komende jaren voortzetten.

Bron: Het Financieele Dagblad