Langdurige droogte zorgt voor verzakken van steeds meer panden in Nederland

20 oktober 2020

Klimaatverandering zorgt voor schade aan funderingen van gebouwen. Als het gedurende langere  tijd niet regent en het ook nog eens warm is, verzakt de grond onder gebouwen. Dit zorgt voor verzakking, waardoor scheuren in muren kunnen ontstaan en huizen soms onbewoonbaar en bedrijfspanden onbruikbaar worden. Dit is een toenemend punt van zorg, nu Nederland steeds vaker te maken lijkt te krijgen met lange, hete en vooral droge zomers.

Onderzoek wijst uit: Bodemdaling is een landelijk probleem

Uit onderzoek van instituut Deltares blijkt dat het probleem van bodemdaling landelijk speelt. Er is een aantal gemeenten waar de klimaatverandering al langer schade aan funderingen geeft, maar inmiddels wordt duidelijk dat er steeds meer plaatsen in Nederland bij komen waar dalend grondwater voor groeiende problemen zorgt. Vooral in Friesland, Overijssel, het westen van Nederland en Zuid-Limburg kan dit leiden tot miljarden euro’s aan extra kosten voor het aanpassen van funderingen.

Problemen doen zich niet alleen voor met gebouwen op veengrond

Het dalend grondwater is niet alleen een probleem voor woningen en andere gebouwen. Ook straten, kades en bruggen lopen schade op. Dit blijkt onder andere uit de alarmerend slechte staat van de kades in Amsterdam. Woningen die op palen gebouwd zijn krijgen te maken met paalrot als gevolg van het lagere grondwaterpeil. Sommige woningen staan niet op palen en verzakken dus in hun geheel. Naar schatting gaat het in Nederland om minstens een miljoen huizen, vooral gebouwd vóór 1970. De problemen doen zich niet alleen voor op veengronden, maar ook huizen die op kleigrond langs de grote rivieren zijn gebouwd lopen risico.

Langdurige droogte zorgt voor verzakken van steeds meer panden in Nederland

Schattingen over totale kosten van de schade lopen uiteen

Bij het onderzoek gaat Deltares ervan uit dat herstelwerkzaamheden aan funderingen flink in de kosten gaan lopen. Ingeschat wordt dat hier enkele tot tientallen miljarden mee gemoeid zijn tot 2050. Dat grote verschil zit hem in het feit dat van veel huizen en andere gebouwen niet duidelijk is op wat voor fundering ze staan. Dit maakt verschil uit als het gaat om de kosten van herstel als er vanwege de klimaatverandering schade aan de funderingen ontstaat. Ook de ernst van de schade is niet overal hetzelfde. Maar dat huiseigenaren in bepaalde delen van het land rekening moeten houden met een grote kostenpost is wel duidelijk.

Bron: Het Financieele Dagblad