Korting voor projectontwikkelaars bij bouw betaalbare woningen in Amsterdam

1 februari 2022

In Amsterdam kunnen projectontwikkelaars korting op de grondprijs krijgen als ze kiezen voor de bouw van betaalbare woningen. Projectontwikkelaars staan vaak niet te trappelen om in Amsterdam koopwoningen te bouwen met een prijs tot ongeveer 300.000 euro en huurwoningen in de vrije sector met een huurprijs tussen de 750 en 1000 euro per maand. Dit is volgens hen onrendabel omdat de grondprijzen te hoog zijn. Ook beleggers stappen om dezelfde reden niet in als ze woningen voor de verhuur kunnen kopen in Amsterdam.

Verschil in berekening grondwaarde

Volgens beleggers en projectontwikkelaars berekent de gemeente Amsterdam de waarde van de grond op basis van te veel aannames. De prijs wordt bepaald door de waarde van de woningen minus de bouwkosten. Volgens projectontwikkelaars zit er soms wel 20% verschil in de berekeningen die zij maken en die van de gemeente. De verschillen ontstaan onder andere doordat de grondprijs al wordt berekend voordat er de tekeningen van de architect op tafel liggen met de te bouwen woningen. Ook zijn de bouwkosten fors gestegen door materiaal schaarste en het lastig kunnen vinden van vakbekwame bouwers. De gemeente houdt bovendien geen rekening met de aankoop van bijvoorbeeld een winkel- of kantoorpand. Die kosten moet de projectontwikkelaar eerst maken voordat hij dit pand kan verbouwen tot woningen.

Korting voor projectontwikkelaars bij bouw betaalbare woningen in Amsterdam

Aanpassing rekenmethode

Beleggers en projectontwikkelaars zien het liefst dat Amsterdam de rekenmethode voor het berekenen van de grondprijs aanpast. Er wordt nu bijvoorbeeld ook geen compensatie toegepast als de gemeente aanvullende eisen stelt. Middeldure woningen mogen maar een maximale huurprijs hebben. Ook zijn er vaak extra voorwaarden waaraan bij de bouw moet worden voldaan, zoals energieneutraliteit of een groendak.

Aanpassing leidt niet meteen tot meer woningbouw

Amsterdam wil nu een korting op de grondprijs geven als de projectontwikkelaar tegemoet komt aan eisen aangaande duurzaamheid en een maximale huurprijs. De misgelopen inkomsten of extra kosten mogen deels worden afgetrokken van de grondprijs. Ook als een bestaand pand wordt omgebouwd tot woningen krijgt de projectontwikkelaar het eerste jaar 10% korting op de grondprijs. Desondanks blijven de projectontwikkelaars sceptisch. De nu afgesproken aanpassingen zullen dan ook niet leiden tot spectaculair meer woningen in de hoofdstad, is de verwachting.

Bron: Het Financieele Dagblad