Klimaatverandering slaagt alleen met een goede langetermijnplanning

14 maart 2022

Als het gaat om de aanpak van klimaatverandering moet er veel meer naar de lange termijn worden gekeken. Daarvoor pleit Marjolijn Haasnoot, mede auteur van de rapporten van IPCC. In een recente publicatie van het klimaatbureau van de VN waarschuwt dat de gevolgen van snellere opwarming van de aarde dramatisch zijn voor zowel mens, dier als milieu. Als de aarde aan het eind van de 21e eeuw met 3 graden is opgewarmd dan zullen de gevolgen, ook voor Europa en dus Nederland, groot en onomkeerbaar zijn, zo schrijft zij in een opiniestuk in NRC.

Dominogevolgen

Het recente IPCC rapport waarschuwt nadrukkelijk voor ‘dominogevolgen’: opwarming zorgt voor droogte. Bij droogt is het risico op natuurbranden groter. Verbrande gebieden waar geen bomen meer staan kunnen geen hemelwater afvoeren waardoor de kans op grote overstromingen toeneemt. Ook wordt in het nieuwe rapport meer aandacht gevraagd voor ruimte voor de natuur. Hoe meer de natuur zijn eigen gang kan gaan, hoe beter bijvoorbeeld bossen in staat zijn om gevolgen van klimaatverandering zelf op te vangen. Hierdoor kunnen de gevolgen van hitte maar ook van overstromingen worden beperkt.

Klimaatverandering slaagt alleen met een goede langetermijnplanning

Klimaatadaptie loont

Haasnoot pleit ervoor dat maatregelen in het kader van klimaatadaptie niet alleen maar geld kosten. Ze zorgen ook voor winst. We hoeven immers geen kosten te maken om de schade na een overstroming te herstellen. Daar komt bij dat een betere leefomgeving voor de bewoners alleen maar winst oplevert. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat klimaatverandering weliswaar om investeringen vraagt, maar die verdienen zichzelf uiteindelijk gemakkelijk terug.

Niet alle gevolgen te voorkomen

Hoe goed we ook ons best doen, niet alle gevolgen van klimaatverandering zijn te voorkomen, zo stelt Haasnoot. We zullen hoe dan ook te maken krijgen met meer wateroverlast in Nederland. Daarom is het van groot belang om daarmee rekening te houden. Bijvoorbeeld bij het bouwen van huizen. Zet ze niet in al te laaggelegen gebieden of in de uiterwaarden van grote rivieren. Ook dat hoort bij de aanpak van klimaatverandering. Ook moet er gewerkt worden aan systemen om water op te vangen en vast te houden. Zo kan het in tijden van droogte worden ingezet.

Klimaatverandering stopt niet bij de grens

Het is heel belangrijk bij de aanpak van klimaatverandering, zo bepleit Marjolijn Haasnoot, dat we bij het nemen van maatregelen niet alleen aan ons eigen land denken. Nederland is een rijk land met veel kennis. Maar als er in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden niets wordt gedaan, dan zullen de effecten zeer beperkt zijn. Daarom moet er veel breder worden gedacht en ook veel verder vooruit worden gepland. Iedere graad dat het klimaat opwarmt, zorgt voor een zeespiegelstijging van twee meter. Met dat in het achterhoofd moet het voor iedereen duidelijk zijn dat we niet achterover kunnen leunen. Vooral in de kustprovincies is veel meer nodig dan alleen maar het ophogen van dijken. Zowel de overheid als het bedrijfsleven, maar ook individuele burgers moeten aan de slag om nu maatregelen te nemen om onze toekomst ook voor de komende decennia veilig te stellen.

Bron: NRC